Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna vecka 6

Skapad 2020-01-13 08:23 i Sommarlust förskola Kristianstad
Förskola
Denna veckan introducerar vi Doddo genom mycket sånger.

Innehåll

Målet med denna veckans babblare är att barnen ska få en större förståelse om hur man ska vara mot varandra .

Hur: Vi kommer att prata om hur man är en bra kompis . Vi kommer att lära oss en kompissång.

Varför: Vi vill lära barnen värdegrunden och att lärandet ska vara lustfyllt. Vi ska öka språkförståelsen hos barnen genom de är delaktiga och får uttrycka sina tankar.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: