Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2020-01-13 08:27 i Latorps förskola Örebro
Förskola
Under våren kommer vi att rikta in oss på motorik. Vi kommer att arbeta utifrån grundrörelserna som åla, krypa, gå, springa, balansera och hoppa. Kroppsuppfattning, rörelse och dans kommer att vara centrala delar. Vi vill ge barnen möjlighet till ett lustfyllt lärande, där barnen får utveckla en tilltro till den egna förmågan. Vi vill förmedla vikten och glädjen av att röra på sig.

Innehåll

Nuläge

Barnen (1-3 år) balanserar ofta ute på sandlådskanten och går balansgång, även inne finns balansplattor som barnen gärna balanserar på.  Dans är något barnen har tyckt om och de minns även att vi dansat under hösten till babblarlåten. Barnen har själva framfört önskemål att få dansa med babblarna. Sånger (med rörelser) om kroppen är också omtyckta av barngruppen.

Syfte

Vi ser att barnen har ett rörelsebehov, vi vill uppmuntra barnen till lek och rörelse och stärka deras tilltro till sin egen förmåga. Varje ny färdighet blir ett nytt medel för barnen att lära sig göra nya upptäckter. Barnets motoriska förmåga blir därmed en förutsättning för lärandet.

Dokumentation under lärprocessen

Progressionen av barnens upptäckter och lärande ska dokumenteras. Vi dokumenterar i unikum. Alla i arbetslaget dokumenterar aktiviteter för hela gruppen och varje pedagog dokumenterar speciellt för sina ansvarsbarn.

 

 

Samplanering – didaktiskt informerat undervisningsupplägg

Mål 

Att utveckla rörlighet och grovmotoriska färdigheter med hjälp av grundrörelserna, samt utveckla en positiv självkänsla.

Vad (innehåll)?

Dans och rörelse (helgrupp)

Hinderbana

Hur (form)?

Rörelselek utförs inne i stora lekrummet, denna aktivitet sker med indelade grupper för att varje barn ska få utrymme att testa på. Vi inleder rörelsepasset med låten "springa, springa" av Linda Andersson Burström och dansar sedan fritt till musik. Aktiviteten följer samma upplägg varje vecka, det blir därmed en upprepning av vad vi har gjort gången innan och barnen vet vad som ska ske. En tydlighet och struktur skapar trygghet. Detta kan senare leder till att våga något mer, att våga ta sig an nya utmaningar. Vi bygger en hinderbana i stora lekrummet.  En hinderbana där barnen bland annat får testa på att klättra upp på en bänk, hoppa, krypa genom en tunnel och balansera på balansplattor.

Dans och rörelse genomförs med helgrupp ute på gården, vi är 3 avdelningar med barn i 1-3 årsålder. Vid detta tillfälle dansar vi till "vicka vicka sången" från musiksagorna "Vännerna i Kungaskogen".

Vi använder rörelsekort. En bild på aktiviteten visas med tecken som stöd.

Vi filmar rörelsepassen för dokumentation.

Vem/vilka (aktör)?

Hel barngrupp med pedagogerna.

Var (ute-inne-rum-plats)?

Dans genomförs med helgrupp utomhus. Övriga aktiviteter genomförs i mindre grupper inne i det stora lekrummet där barnen har en stor yta att röra sig på.

När (tid)?

Vi har dans under tisdagsförmiddagar när vi är ute tillsammans. Hinderbanan finns tillgänglig både på förmiddag/eftermiddag. 

Varför dessa val?

Vi har valt rörelse utifrån barnens intresse. Vi har uppdelade tider för att alla barn ska få möjlighet att testa på aktiviteterna. Barn som går 15 h och anländer senare till förskolan erbjuds att gå hinderbana efter sovvilan.

Uppgifter

 • Hinderbana

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: