👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - År 9 (10d)

Skapad 2020-01-13 08:40 i Läroverket Hudiksvall
Grundskola F Historia
Under vecka 3-12 kommer vi att arbeta med ämnet historia. Vi kommer att ta upp de två världskrigen som präglade en stor del av 1900-talet. Momentet med andra världskriget kommer även att innehålla en del som handlar om historiebruk, alltså hur människor använder historia. Efter detta kommer vi att undersöka 1900-talets kalla krig samt Sveriges utveckling fram till modern tid. Vi kommer att avsluta med en diskussion kring hur vi kan använda historia för att förstå nutiden och göra antaganden om framtiden. Här nedanför har jag delat upp undervisningen veckovis så att det blir tydligt för er:

Innehåll

V 3 FÖRSTA VÄRLDSKRIGETS ORSAKER & FÖLJDER

 • Intro till historia i nian, arbetsformer och mål.

 • Genomgång: Hur 1800-talets utveckling ledde fram till 1VK

 • Uppgift: Orsaker & följder (presentation).

 

 

V 4

 • Genomgång: Krigets förlopp och följder

 • Arbete med presentation/inlämning

 

 

 

V 5 ANDRA VÄRLDSKRIGET & FÖRINTELSEN

 • Vi börjar området med att knyta ihop världskrigen med hjälp av mellankrigstiden. Vi kommer även att samarbeta med svenskan.

 • Genomgång: Orsaker till krigets utbrott

 • Arbete med frågor (ett årtal under kriget)

 

 

V 6

 • Genomgång: Från totalt krig till fred

 • Grupparbete: Skapa en överblick över kriget

 • Arbete med frågor

 

 

V 7

 • Genomgång: Förintelsen och följderna av kriget

 • Arbete med frågor (+ valfri fördjupning)

   

 

V 8

 • Gengomgång: Historiebruk

 • Historiebruksanalys

 • Inlämning av arbete i slutet av veckan

 

 

 

 

V 9 EFTERKRIGSTIDEN OCH IN I EN OSÄKER FRAMTID

 • Denna uppgift kommer att ta sin början i historia i det lilla (Sverige) och det större (Kalla kriget) perspektivet, samt hur dessa har påverkat varandra.

 • Genomgång: Sverige under 1900-talet

 

 

V 11

 • Genomgång: Världen under efterkrigstiden

 • Historien som förklaring: Några historiska perspektiv på nutida händelser

 

 

V 12

 • Historien som verktyg: Att kunna påverka framtiden

 • Eget arbete

 • Inlämning