Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regissera bilder

Skapad 2020-01-13 08:42 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Bild
Beskriv ett konstverk för en vän. Regissera konstverket så tydligt du kan. Meningen är att din kompis ska skapa en bild som är så lik originalet som möjligt. Använd ord som: vilket materialval som är lämpligt, komposition, uttryck, innehåll, kulörer, valörer, färgblandning... Med fördel talar du och lyssnar på ditt eget modersmål.

Matriser

Bil
Regissera bilder

Rubrik 1

Nivå 1
E
C
A
Aspekt 1
Metoder/dokumentation
  • Bil  E
  • Bil  C
  • Bil  A
I bildskapande har eleven haft problem att lösa uppgiften med konstruktion, färg och form. Dokumentation av den egen arbetsprocess saknas.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven enkla bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en enkel dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med viss säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med viss säkerhet och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspirationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann dokumentation av sin egen arbetsprocess.
I sitt bildskapande använder eleven med säkerhet olika metoder. Dessutom bearbetar och löser eleven bildkonstruktionsproblem, experimenterar med säkerhet, tar risker och finner ibland oväntade lösningar på problem samt använder inspitationskällor i lämpliga situationer. Eleven gör en noggrann och utförlig dokumentation av sin egen arbetsprocess.
Ny aspekt
Hantera material/teknik
  • Bil  E
  • Bil  C
  • Bil  A
Eleven har stora problem att hanterar material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med visst handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar med gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Eleven hanterar flexibelt och med mycket gott handlag material och tekniker för att åstadkomma önskade visuella effekter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: