👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CV och personligt brev

Skapad 2020-01-13 08:51 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
I samband med att vi arbetar med Arbetslivet i samhällskunskap kommer vi träna på att skriva CV och personligt brev.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Snart kommer det börja bli aktuellt för er alla att söka jobb, vare sig det handlar om ett sommarjobb eller en framtida anställning efter era avslutade studier. Det första steget till att söka ett jobb är att ha ett inspirerande och intresseväckande CV och personligt brev. För att lyckas med det krävs träning och inspiration, vilket ni kommer få under detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med detta arbetsområde är att utveckla din förmåga att:

 • skriva en personlig platsansökan, med ett CV och personligt brev.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • din förmåga att skriva en platsansökan, som inkluderar ett CV och ett personligt brev

Hur ska det bedömas?

 • skriva och lämna in din personliga platsansökan, med CV och personligt brev.

Undervisning och arbetsformer

 • skriva ett CV och personligt brev.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv SvA
CV och personligt brev

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Förmågan att skriva olika slags texter. Medvetenhet om olika genrer
.
Texten uppfyller kraven för genren efter viss bearbetning. Du har oftast gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Texten är välskriven och uppfyller kraven för genren. Du har gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Texten är mycket välskriven och uppfyller kraven för genren. Du har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Struktur
Texten har en röd tråd och en tydlig struktur. Texten visar viss variation i ordval. Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Texten är skriven med fungerande textbindning. Texten visar variation i ordval. Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar.
Texten är skriven med en väl fungerande textbindning. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck. Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.
Stavning och användning av skiljetecken.
Du vet hur man använder skiljetecken och har vissa stavfel som inte stör förståelsen.
Korrekt användning av skiljetecken och få stavfel.
Korrekt användning av skiljetecken och korrekt stavning.