Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2020-01-13 09:00 i Gantofta skola Helsingborg
Under vårterminen kommer vi då och då att arbeta med litteraturhistoria. Vi delar upp arbetsområdet i mindre bitar så det mer självständiga arbetet görs under de veckor då de olika nationella proven går av stapeln. Vi kommer att arbeta med utdrag och exempeltexter så det inte blir för tungt. Vi utgår ifrån dagens litteratur och tar oss bakåt i tiden. Efterhand byggs denna planering på med arbetsuppgifter.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Nu smygstartar vi vårt arbete med svensk och internationell litteratur. Vi tar avstamp i ett av världens mest kända priser - Nobelpriset för att fortsätta med 2000-talets populära litteraturgenrer.

Innehåll

Under vårterminen ska vi arbeta med litteraturhistoria och då ta upp både svenska och internationella förfatatrskap. Vi kommer att läsa en del exempeltexter och utdrag från känd litteratur samt jämföra epokerna med varandra. Vi värmer upp med 1900-talets nobelpristagare i litteratur för att sedan ta oss an 2000-talets populära littertaurgenrer. Detta arbetsområde löper över hela terminen, och de mer självständiga arbetsuppgifterna görs under nationella prov-veckorna. Arbetsuppgifter kommer att fyllas på efterhand.

 

Muntlig presentation
Lektionsuppgift/provskrivning

Uppgifter

 • Muntlig presentation

 • Repetition av texttyper

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Muntlig presentation (svenska)

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Innehåll
Presenterar ett innehåll som är förståeligt samt följer instruktionen.
Tänker på mottagaren så att det t ex inte blir för svårt att förstå. Använder egna ord. Följer instruktionen.
Visar dig kunnig i ämnet, vet vad du pratar om och är insatt i ämnet samt utgår från instruktionen.
Tydligt sammanhang med en röd tråd samt motiveringar och/eller argument. Utgår från isntruktionen.
Framförande
Framträder inför åhörare och berättar något samt har viss kontakt med åhörarna. Läser innantill ur manus.
Framträder avslappnat och berättar relativt fritt samt har endast stödord som minneshjälp. Har ögonkontakt med åhörarna.
Kan bjuda in publiken genom att t ex ställa frågor som "Har någon upplevt ...", "Vet någon ..."
Har ett ledigt och avslappnat kroppsspråk, variation i ordval, har endast stödord som används måttligt, talar fritt samt kan hantera oförutsedda händelser.
Begriplighet
Talar med viss tveksamhet men så att det hörs.
Talar tydligt och med lagom tempo.
Har naturliga pauser i talet och kan förklara innehållet vid behov.
Klarar av att komma av sig, tappa bort sig och när man glömmer bort vad som ska sägas. Varierar tonfall, använder kroppsspråket för att förstärka eller förtydliga genom att röra på sig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: