👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 vt19 - Algebra

Skapad 2020-01-13 09:18 i Engelbrektsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Ordet algebra är arabiskt. Det betyder ”återförening” eller ”koppling” och kallas ibland lite slarvigt för bokstavsräkning. Enkelt sagt kan man säga att man använder bokstäver istället för tal för att kunna skriva en uträkning eller ett uttryck för att man inte känner till alla tal. Algebra och algebraiska ekvationer används bland annat när vi löser problem och jobbar med formler. Varje dag används algebra utan att det märks eller att alla tänker på det. När vi konstruerar och bygger vägar, byggnader, flygplan, beräknar hastigheter o s v använder vi oss av algebra.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Arbete i matematikboken och annan färdighetsträning på lösblad eller på dator (t.ex. Matteboken.se)
 • Gemensamma diskussioner i helklass
 • Problemlösningsuppgifter. I uppgifterna ges möjlighet att möta olika sätt att lösa och kommunicera matematiska problem. Vi kan diskutera fördelar och nackdelar med olika metoder och även olika sätt att lösa en och samma uppgift. EPA
 • Matematiska aktiviteter - praktiska övningar, för att befästa och introducera ny kunskap. 

Undervisningens innehåll:

 • Uttryck med algebra
 • Begrepp kopplade till algebra
 • Matematiska mönster
 • Ekvationer
 • Problemlösning med ekvationslösning

Bedömning:

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner på lektioner
 • bedömningsuppgifter

Följande förmågor bedöms under arbetsområdet

 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

   

 

Matriser

Ma
Matematik algebra åk 6

Förmågor att utveckla:
Lägre nivå
-------------------->
------------------------>
Högre nivå
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver stöd för att kommunicera matematiken kring uppgiften skriftligt eller muntligt.
Den skriftliga kommunikationen är delvis bristfällig och vissa delar är otydlig eller saknas. Du använder ett matematiskt språk som är förståeligt men ibland bristfälligt i din muntliga presentation.
Den skriftliga kommunikationen är välstrukturerad och tydlig. Alla led i lösningarna är fullständiga. Du använder det matematiska språket och terminologin på ett tydligt och korrekt sätt.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver stöd för att välja metod till uppgiften eller till lösningen av uppgiften.
Den valda metoden är lämplig för uppgiften och du löser den rätt. Metoden som används kräver enklare kunskap om algebra.
Den valda metoden att lösa uppgiften är effektiv och väl anpassad efter uppgiften. Metoden som används visar en högre nivå av kunskap kopplat till algebra.
Problemlösning
Du behöver stöd för att skapa en textuppgift kopplat till algebra.
Uppgiften är av enkel karaktär och visar grundläggande kunskap om algebra.
Uppgiften visar en högre nivå av kunskap kopplat till algebra.
Resonemang
Du behöver stöd för att föra och följa matematiska resonemang och för resonemanget framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.