Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria 1900-talets första hälft

Skapad 2020-01-13 09:31 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att arbeta med litteraturhistoria från 1900talets första hälft. Främst kommer vi att fokusera på svensk litteratur och svenska författare, men inte enbart. Kopplingar mellan litteraturen och samhällsutveckling samt trender i tiden kommer ligga i fokus i våra analyser.

Innehåll

Den här planeringen sträcker sig över veckorna v 3-v 8 till att börja med. Sedan kommer den att uppdateras och utökas. Lektionerna kommer utöver det arbete som ni håller på med även innehålla korta informativa genomgångar av ett urval av litteratur och författare mellan åren 1900-1950 (ca)

Lektion 1 13/1 Introduktion och uppgift ur boken (s 257) - Rapportskrivande

Lektion 2 15/1 Arbete med rapportskrivandet

Lektion 3 20/1 Sista lektionen rapportskrivande. 

Lektion 4 22/1 Läsa varandras rapporter och bedöma dessa utifrån rapportstruktur, språk och innehåll. Dela ut noveller för "förhandsläsning" (Via lärlogg)

Lektion 5 27/1 Noveller- (Strindberg- Lagerlöf- Söderberg) Läsa och sammanfatta

Lektion 6 29/1 Diskutera novellernas tema och språk- jämförande diskussioner Deadline Rapporten.

Lektion 7 3/2 Novell-analys- skrivande

Lektion 8 5/2 Skriva klart novell-analys

Lektion 9 10/2 Kamratbedömingar novell-analys

Lektion 10 12/2 Repetitionsföreläsning littertur och litteraturhistoria (öva på anteckningar

Lektion 11 17/2 Hemtentamen: litteraturhistoria och författare (skrivs i Exam)

Lektion 12 19/2 Litteraturhistoria- termer och perioder (prov)

 

Uppgifter kommer finnas här i Unikum och material ni kan behöva kommer att läggas i lärloggar.

 

/Anna-Karin

 

Uppgifter

  • Novellanalys- kamratrespons och bedömning

  • Bedömning av rapport

  • Rapportskrivande

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: