👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktionsfråga

Skapad 2020-01-13 09:47 i Ucklum Stenungsund
Förskola
Hur kan vi utveckla den matematiska lärmiljön och synliggöra siffrorna 1-10 vardagen?

Innehåll

Genom våra dagliga rutiner och aktiviteter vill vi synliggöra siffor, antal och räkneramsan i vardagen, exempelvis vid måltiden, samlingen, luffen och gymnastik. 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18