Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En sekund i taget

Skapad 2020-01-13 09:49 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi läser och arbetar med "En sekund i taget" av Sofia Nordin.

Innehåll

Arbetsområde:

Under kommande veckor kommer vi att läsa och arbeta med boken En sekund i taget av Sofia Nordin. 

Konkreta mål:

Syftet är att utveckla din läsförmåga och träna din förmåga i att samtala om det lästa. 

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att när det gäller läsflyt (bl.a. genom att lyssna på när du läser), din läsförståelse i som du visar i samtal och i ett par kortare skrivuppgifter samt din förmåga att samtala.

Undervisning:

Vi kommer att arbeta med gemensam läsning, enskild läsning, eget skrivande och samtal i grupp, både i mindre grupper och i helklass. En del läsning kommer att ske i klassrummet, men ni kommer också att ha läsläxor till varje måndag. Läxorna läggs ut som uppgifter här i planeringen. Ett par lektioner kommer ni även få svara på frågor kring det lästa som kommer att lämnas in för bedömning. 

Vi kommer att gå i genom vad som är viktigt att tänka på när man samtalar samt hur man leder och sammanfattar samtal. 

Dessutom kommer vi kort att prata om genren dystopi och författaren Sofia Nordin.

 

Presentation med frågor (kompletteras varje vecka):

https://docs.google.com/presentation/d/1h4yyYHxLki08ZDQA-SsM3mZ9SrmcfUPHYhvr1nBikBo/edit#slide=id.g766444777c_0_0

 

 

Uppgifter

 • Slutuppgift- En sekund i taget

 • Läsläxa - En sekund i taget - Läs ut boken!

 • Läsläxa - En sekund i taget s. 119-160

 • Läsläxa - En sekund i taget s.83-118

 • Läsläxa - En sekund i taget s. 33-68

 • Läsläxa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: