Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6 vt2020

Skapad 2020-01-13 09:56 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Övergripande terminsplanering åk6 utifrån strukturen i NE läromedel spanska 6.
Grundskola 4 – 6 Moderna språk - språkval
Du utökar ditt ordförråd så du kan berätta mer om dig själv, om andra personer och om husdjur. Du får bland annat tala om födelsedagar, språk och utseende. Du lär dig även lite om spanska fiestas - högtider. Under arbetet fortsätter du bygga kunskaper om grundläggande grammatik och uttalsregler för spanskan.

Innehåll

Syftet med ämnet är (utdrag från Läroplanen Lgr11 (2018):

Att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

Mål unidad 3 i läromedlet

kunna säga datum, månader och veckodagar

kunna berätta när du fyller år

kunna berätta var du kommer ifrån och vilka språk du talar

kunna berätta hur du och andra ser ut

kunna säga något om din och andras personlighet

kunna berätta om husdjur och vilken färg de har

känna till hur man använder presens av regelbundna verb

veta hur man använder possessiva pronomen (min, din etc.)

 

kunna uttala ord med bokstaven c

kunna berätta något om en spansk högtid (fiesta)

Bedömning och kunskapskrav

Under terminens gång kommer jag att bedöma dina kunskaper genom regelbundna redovisningar, både muntliga och skriftliga, både mindre uppgifter och lite längre arbeten.

Tio olika aspekt bedöms för årskurs 6: Förstå tal, Förstå text, Kommentera & Agera (på innehåll), Använda strategi (för lyssnande), Formulera sig muntligt, Formulera sig i skrift, Uttrycka sig muntligt (interaktion), Uttrycka sig skriftligt (interaktion), Strategi för interaktion (lösa problem i interaktioner) samt Kommentera (företeelser i olika sammanhang i områden där spanska talas).

Material

Som lärobok används gleerups spanska 6-9, ett digitalt läromedel. Vi supplerar med annat material efter behov.

Du arbetar både enskilt och i grupper.

 

Bilden: La feria de abril, Sevilla (Gleerups spanska)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: