👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romantiken/Låt den rätte komma in

Skapad 2020-01-13 10:08 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Under 1800-talet uppstod en fascination för det mörka och mystiska. Denna fascination lever kvar än idag. I detta moment kommer vi arbeta med romantiken och skräckromantiken och i samband med det läsa romanen Låt den rätte komma in.

Innehåll

 

Planering:

 

v. 3 läs till s. 75

 

Diskussion om det som ni har läst.

 

Vad tycker ni om skräck? Varför dras människan till det mystiska och mörka?

 

Fördjupning i epoken romantiken. Om tid finns läser vi på lektionstid.

 

v. 4 läs till s. 164

 

Skriv en läslogg där du väljer ut citat.

 

Frankenstein

 

 Läsning av novellen Det skvallrande hjärtat

 

v. 5 läs till s. 255

 

 Diskussion kring det lästa. Vi jämför med Bram Stokers Dracula.

 

Onsdag utvecklingssamtal. Teater på kvällen!

 

v. 6 läs till s. 330

 

Diskussion om teatern. Hur skiljer den sig från boken?

 

v. 7 Boken klar!

 

Förberedelse för skrivuppgiften

 

Börja skriva

 

v. 8.

 

Onsdag idrottsdag

 

Avsluta skrivuppgift

 

v. 9 LOV

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
    Sve  -
  • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
    Sve  -

Matriser

Sve
Romantiken/Låt den rätte komma in

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Disposition och textsammanställning
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. och
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. Texterna innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på informationen från källorna. Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. och
Ny aspekt
Citat och referatteknik
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik
Ny aspekt
Språk
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Ny aspekt
Argumentation
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Ny aspekt
Litteraturvetenskap
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.
Ny aspekt
Litterär analys
Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.