Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-01-13 10:17 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola F
Att skriva skala och metoder för förstoring och förminskning, samt beräkning av area och omkrets är saker du kommer att få lära dig under denna kurs. Vi kommer också att lära oss om geometriska objekt och deras inbördes relationer.

Innehåll

Planering i matematik åk 7

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

X Kap 3 – Geometri

 

Centralt innehåll

·         Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

·         Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring.

·         Metoder för beräkning av area och omkrets av geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 • Geometriska satser och formler.

   

  V.

  Dag

  Lektion

  Sidor 

  50

  Lek 1

  3.1 Prefix och enheter 

  114-117

   

  Lek 2

  3.1 Prefix och enheter 

   
   

  Lek 3

  3.2 Längd och skala 

  119-126

  51

  Lek 1

  3.2 Längd och skala

   

   

  Lek 2

  3.3 Vinklar 

  127-131

   

  Lek 3 

  3.3 Vinklar

   

   2

  Lek 1 

  3.4 Vinkelsumma 

  132-136

   

  Lek 2 

  3.4 Vinkelsumma

   
   

  Lek 3 

  3.5  Omkrets 

  137-142

  3

  Lek 1

  3.6 Area  

  143-148

   

  Lek 2 

  3.6 Area 

   

   

  Lek 3 

  Blandade uppgifter   149-151

  4

  Lek 1 

  Blandade uppgifter

   

   

  Lek 2

  Diagnos kap 3

   

   

  Lek 3

  Träna Tal / Utveckla tal/ Repetition kap 3 

  152-153

  5

  Lek 1

  Repetition/Förmågorna i fokus

   

   

  Lek 2 

  Repetition kap 3   

   

   

  Lek 3

  Prov Kap 3  

   

  6

  Lek 1

  4.1 Proportionalitet  

  166-170

   

  Lek 2

  4.1 Proportionalitet  

   

   

  Lek 3 

  4.2 Tid och rörelse 

  171-175

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: