Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akutsjukvård VT 20 - Studieenhet 8

Skapad 2020-01-13 10:28 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Sjukvård
Nervsystemets sjukdomar Syftet med denna studieenhet är att ge en kunskap i det akuta omhändertagandet, samt vård- och omsorgsuppgifter av patienter med sjukdomar i nervsystemet. För att kunna upptäcka förändringar och rapportera dessa vidare bör eleven ha kunskap om kroppens normala funktion men även känna till centrala begrepp samt lära sig skillnader på olika skallskador, infektioner och blödningar som kan uppkomma i hjärnan

Innehåll

 

Litteratur: Akutsjukvård. Anna-Lena Stenlund. ISBN: 978-91-40690470. 2016 Gleerups. Kap 8. Sid 187-207

 

Föreläsning: Traumatiska hjärnskador, vård och omsorg vid nervsystemets sjukdomar

 

Studiearbete: Inläsning i ämnet

Examination: Skriftligt inlämning och Kahoot

Uppgifter

  • Skallskador - orsak och verkan

  • Omhändertagande av medvetslös patient

Matriser

Sju
Akutsjukvård - Studieenhet 8

Akutsjukvård 200 poäng. Kurskod SJUAKU0

ÄMNE: Sjukvård Kurser i ämnet  Akutsjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.  Barn- och ungdomssjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.  Hemsjukvård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.  Lindrande vård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1.  Räddningsmedicin, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsobefrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk apparatur samt att utföra medicintekniska uppgifter. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med andra människor med respekt för allas lika värde oavsett till exempel kön eller etniskt ursprung. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området. Kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder. Förmåga att pedagogiskt inspirera och motivera patienter till rehabiliterande eller habiliterande åtgärder och egenvård.
E
C
A
Syfte
Kunskaper om vård- och omsorgsåtgärder och medicinska åtgärder.
Eleven beskriver översiktligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vårdoch omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid akuta och andra sjukdomar.
Syfte
Förmåga att pedagogiskt inspirera och motivera patienter till rehabiliterande eller habiliterande åtgärder och egenvård.
Dessutom inspirerar och motiverar eleven med viss säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
Dessutom inspirerar och motiverar eleven med viss säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
Dessutom inspirerar och motiverar eleven med säkerhet patienter till rehabilitering eller habilitering samt egenvård.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: