Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens hjärtedag

Skapad 2020-01-13 10:49 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
På onsdag den 15 januari arrangeras ”Barnens hjärtedag” för första gången på Dibbers förskolor och skolor.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 

 

 Se läroplansmål nedan.

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Vårt syfte är att barnen ska förståelse för och en inblick i andra kulturer och levnadsförhållanden. Vi kommer att diskutera normer, likheter och skillnader kring kultur, språk och utbildning och dessutom synliggöra digitaliserings möjligheter på ett roligt sätt. Vårt syfte är även att främja öppenhet och solidaritet.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vi på Segelbåten har bestämt oss för att uppmärksamma barnens hjärtedag tillsammans med barnen genom att kommunicera live (genom Skype) med en klass i en lågstadieskola i Iran, där Maryams syster arbetar.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen på Segelbåten 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Pedagoger på Segelbåten 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: