Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prioriterade avdelningsmål Krusbäret Vt-20

Skapad 2020-01-13 11:03 i Apelsinen ULNA Förskolor
Förskola
På Krusbäret utgår vi från Lpfö 18. Genom lek och utforskande arbetar vi mot läroplanens mål. Barnens intressen står i centrum när vi väljer fokusområden och projekt. Denna terminen kommer vi att fokusera extra på hållbar utveckling, värdegrundsarbete och konstruktion. Med hjälp av en utforskande miljö och arbetssätt kommer vi att arbeta mot våra prioriterade mål.

Innehåll

När vi startar upp vårterminen 2020 så består barngruppen av 24 barn i åldrarna tre till sex år.

Vi upplever att barngruppen känns trygg tillsammans med oss pedagoger, med övriga barn och i våra rutiner. Detta är något som vi jobbat mycket med under de senaste terminerna och vi kan se hur vårt arbete har gett gott resultat.

För att ytterligare stärka gruppen och vi känslan så arbetar vi på olika sätt med gruppstärkande aktiviteter, som bygger på barns inflytande, samarbete och respekt för varandras åsikter och olikheter. Vi lär i samspel med varandra och detta vill vi främja och dra nytta av på olika sätt utefter barnens intressen och nyfikenhet.

I slutet på förra terminen var det ett ganska tufft klimat i barngruppen. Den här terminen kommer vi därför att fokusera mycket på värdegrundarbete på olika sätt. Arbetet kring att vara en bra kompis, vad får man säga och göra gentemot andra, visa respekt, hjälpas åt o.s.v är några av de delar vi kommer att arbeta och öva på tillsammans med barnen.

Även den här termin så kommer vi låta barnen vara uppdelade i två grupper, med två pedagoger i varje grupp. Halva gruppen är ute på f.m. och halva på e.m. Detta rullar så att varje grupp börjar ute varannan vecka. Under våren kommer vi att fortsätta med våra skogsutflykter, där vi kommer fokusera extra på att utforska teknik, konstruktion, rörelse och naturkunskap, utefter vad vi ser att barnen är nyfikna på.

Barnen på Krusbäret är nyfikna och kreativa. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska få vara delaktiga och på olika sätt få inflytande över sin tid på förskolan. Tillsammans med barnen ser vi fram emot att forma miljön på avdelning, aktiviteter och innehåll utefter vad barnen är intresserad av just nu.

Även denna termin kommer vi ha ett övergripande mål att arbeta efter på hela Apelsinens förskola och detta är ”Hållbar utveckling”. På Krusbäret kommer vi att fördjupa oss lite extra i den ekologiska hållbarheten och framför allt i vad vi kan göra för att vår jord ska må bra. Vi ser att våra barn tycker om att utforska, konstruera och skapa. Utefter detta så kommer vi att lägga extra fokus vid ett utforskande, kreativt och upptäckande arbetssätt där vi kommer att använda oss mycket av återvinning och återbruk. Vår tanke är att konstruktion, värdegrundarbete och hållbarhet ska gå hand i hand i utbildningen.

 

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte

Under slutet på förra terminen blev det en förändring i klimatet bland barnen. Både pedagoger och barn upplevde att de visade mindre respekt mot varandra och att det både sades och gjordes mycket saker som inte var okej. Med denna bakgrund kommer vi därför att arbeta mycket med värdegrundsarbete under vårterminen, både förebyggande och då situationer uppstår, i ett nära samarbete med barnen. För att ge bästa tänkbara förutsättningar så har vi gjort två helt nya grupper utefter vad vi ser och tror ska främja positivt samspel och klimat bland barnen. Många barn har svårt med att kontrollera sin känslor och impulser. Vi kommer att lägga stor kraft vid att lyfta att det är bra att ha närhet till sina känslor och att tycka olika, men det är inte okej att göra eller säga vad som helst till någon annan för det. 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

 Målet når vi genom att

 •  vara aktiva och närvarande pedagoger i barnens lek och samspel. Jobba gruppindelat och fortsätta att arbeta med barnens delaktighet och inflytande.
 •  vara lyhörda och lyssna in barnen genom samtal och reflektion både enskilt och i grupp.
 •  ha planerade "kompissamlingar" och erbjuda många tillfällen för samarbete och samspel i grupp. 
 • göra medvetna val och visa pedagogiska program och läsa böcker om värdegrundsarbete.
 •  använda oss av rollspel och handdockor för att visa på saker som uppstår i barngruppen t.ex en konflikt för att lättare få igång samtal och tankar hos barnen.
 • se barnens stora intresse för att skapa och bygga tillsammans som en metod för att öva samarbete, att lyssna på varandra osv.
 • introducera och använda oss av tecken om känslor.

 UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

Barnen på Krusbäret tycker om och fångas av att göra saker konkret. Vi ser även att de sprudlar av idéer, frågor och att de gärna vill testa och prova olika saker. Just nu visar väldigt många barn ett stort intresse för att konstruera och bygga med hjälp av många olika material. Ofta väljer barnen att bygga så fort de kommer till förskolan på morgonen. De har tankar och hypoteser med sina byggen som de sedan testar att bygga upp, ofta i samarbete med flera barn.  Med denna utgångspunkt vill vi tillsammans med barnen ta oss vidare på en spännande resa där konstruktion, hållbar utveckling och utforskande står i centrum för lärande och undervisning. Med bakgrund av att vi ser hur bra barnen lär sig av och med varandra, så kommer vi att fortsätta att främja det kollegiala lärandet genom att arbeta mycket i grupper och göra saker tillsammans. Byggleken inbjuder till att arbeta tillsammans och är ett neutralt material där barnen på ett positivt sätt möts över åldrar och i olika konstellationer, dessutom ser vi hur den främjar nyfikenhet och fantasi. Vi ser även hur bygg och konstruktion kan användas som metod för att främja arbetet kring normer och värden.

Mål

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
• förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
• ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

Målet når vi genom att

 • vara lyhörda och nära barnen i deras konstruktion för att kunna ta vara på och utmana dem vidare i deras tankar och idéer.
 • erbjuda ett varierat material.
 •  tillföra mer återbruksmaterial för utforskande, bygg och skapande.
 •  ta fram fakta både digitalt och via litteratur utefter det barnen vill veta och intresserar sig för.
 • vara medutforskande och nyfikna pedagoger.
 •  jobba i projekt med ritningar och bygga efter dessa.
 • låta barnen vara delaktiga i sin dokumentation.
 • ta vara på och använda oss ännu mer av återvunnet material föra att skapa och bygga.
 • anmäla oss till Kartongmatchen och därigenom arbeta ännu mer med miljö och hållbarhet på olika sätt utefter det material som ingår. 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: