Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

historia årskurs 9

Skapad 2020-01-13 12:04 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Historia
under årskurs 9 kommer eleverna att få jobba med allt ifrån förmågan att göra källkritisk analys till att få kunskaper kring historiska händelser och vad som orsakat dessa och vilka konsekvenser detta fått. Fokus kommer att ligga på 1900-talets historia

Innehåll

1. under de första två till tre veckorna på terminen kommer fokus att ligga på:

- källanvändning 

- källkritik

- historieanvändning

syftet med denna del av kursen är att:

- Eleven ska kunna använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

- Eleven ska kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden

 

Som läromedel kommer ne.se att användas. Kapitlet heter "Vad är historia"

 

 

2. Under det andra momentet, ca 4 veckor, kommer eleverna att jobba med att lära sig historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1900-talets historia. De kommer att behöva resonera kring orsaker till händelser och konsekvenser av händelserna. 

 

syftet med denna del av kursen är att :

- Eleven ska få mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

- Eleven ska visa det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

 

Som huvudsakligt läromedel kommer ne.se att användas. Kapitlet heter "Världskrigens tid" 

 

 

3. Under det tredje momentet, ca 3 veckor, kommer eleverna att jobba med att lära sig historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1900-talets historia. De kommer att behöva resonera kring orsaker till händelser och konsekvenser av händelserna. 

 

syftet med denna del av kursen är att :

- Eleven ska få mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

- Eleven ska visa det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.

 

Som huvudsakligt läromedel kommer ne.se att användas. Kapitlet heter "Internationella konflikter från 1945 till idag"

 

Det kommer att ske examinationer genom prov, men även genom kontinuerlig kunskapskoll via genomgångar och repetitioner. Information om prov kommer att läggas ut på elevens lärlogg ca 1 vecka innan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
  Hi  7-9
 • FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
  Hi  7-9
 • Aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: