Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivfabriken år 7 vt-2020

Skapad 2020-01-13 12:10 i Holstagårdsskolan Helsingborg
V kommer att arbeta med språkets struktur ; ordklasser,satsdelar, stavningsregler och skiljetecken samt skriva egna texter av olika slag.
Grundskola 8 Svenska
Vi arbetar med det skrivna ordet och skriver noveller.

Innehåll

Syfte och övergripande mål

Vi kommer under denna kurs syssla med att fördjupa oss i språkets struktur, d v s hur språket är uppbyggt. Vi kommer dels att repetera och lära oss mer om svenskans grammatiska strukturer men även titta en del på stavningsregler och skiljetecken. Vi kommer att läsa och analysera noveller samt öva oss i att skriva med hjälp av olika skrivtips. När vi tycker att vi är fullärda inom detta kommer vi att skriva en egen novell.

Arbetssätt och examination

Arbetssättet under denna kurs kommer dels vara att lyssna till föreläsningar men även ha många laborativa inslag, där du kommer få testa din förmåga i grammatisk och språklig analys. Vi kommer även att läsa många olika texter som vi kommer att analysera skriftligt och muntligt.

Det kommer att vara viktigt att uppvisa en stor delaktighet under föreläsningarna och under de laborativa delarna av undervisningen. Den andra delen av kursen kommer innehålla mycket fri skrivning där ni kommer att pröva era författarambitioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Skrivfabriken vt-20 år 7

F
E
C
A
Innehåll (novell)
Innehållet passar i huvudsak i den den tänkta genren. Enkelt uppbyggd dramaturgi.
Innehållet passar relativt väl i den den tänkta genren. Relativt väl uppbyggd och genomtänkt dramaturgi.
Innehållet passar väl i den den tänkta genren. Genomtänkt och väl uppbyggd dramaturgi där genren utnyttjas väl.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och har en relativt väl fungerande struktur. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och har en väl fungerande struktur. Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Ordvalet uppvisar viss variation och passar i huvudsak i genren. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är varierat och passar i relativt väl i genren. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i genren. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: