Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, addition och subtraktion åk4

Skapad 2020-01-13 12:53 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Kapitlet inleds med ett avsnitt om vårt talsystem där eleverna får arbeta med stora tal upp till 1000000. Det första avsnittet behandlar även tallinjen, tals ordning och att storleksordna tal. Därefter följer ett avsnitt om addition och subtraktion. Här tränar du att addera stora tal och att växla över en och flera nollor i subtraktion. Sist tränar eleverna på att redovisa hur de kommit fram till sina svar, att göra uträkningar med flera termer och att använda räknare.

Innehåll

Innehåll

 

Som elev ska man utifrån förmågorna kunna:

Problemlösningsförmåga

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka och lösa uppgifter med stora tal på ett godtagbart sätt
 • tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära genom att skriva en räknehändelse till ett uttryck, till exempel 3580+2195 =5775

Begreppsförmåga

 • storleksordna tal på tallinjen
 • placera stora tal på tallinjen
 • visa, använda och uttrycka kunskaper om:
 • kapitlets begrepp
 • positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet, till exempel att tvåan i 12304 betyder tvåtusen och att nollan betyder att det är noll i tiotal

Metodförmåga

 • använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med stora tal
 • välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer
 • använda miniräknare för att utföra beräkningar med stora tal

Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet
 • redovisa lösningar på additions- och subtraktionsuppgifter med ord och matematiska symboler
 • för enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om positionssystemet och skriftliga räknemetoder

Hur det centrala innehållet ska behandlas

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • arbete i Koll på matematik
 • aktiviteter

Så får du visa dina kunskaper

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen 1,2 och 3
 • tester

 

Matriser

Ma
Taluppfattning, addition och subtraktion åk4

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper/E-nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Utveckla
Problemlösningsförmåga
Formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. Tolka och lösa uppgifter med stora tal på ett godtagbart sätt. Tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära genom att skriva en räknehändelse till ett uttryck, till exempel 3580+2195=5775.
Begreppsförmåga
Storleksordna tal. Placera stora tal på tallinjen. Visa, använda och uttrycka kunskaper om: Kapitlets begrepp. Positionssystemet, att siffrans placering avgör värdet, till exempel att tvåan i 12304 betyder tvåtusen och att nollan betyder att det är noll tiotal.
Metodförmåga
Använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med stora tal. Välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer. Använda miniräknare för att utföra beräkningar med stora tal.
Kommunikations- och resonemangsförmåga
Beskriva/redovisa kunskaper om positionssystemet. Redovisa lösningar på additions- och subtraktionsuppgifter med ord och matematiska symboler. Föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat. Ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om positionssystemet och skriftliga räknemetoder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: