👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

REFERAT

Skapad 2020-01-13 12:58 i Enskede gårds gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Moment där vi tar reda på vad ett referat är samt arbetar med att skriva referat. Momentet innehåller examinerande uppgifter: referatskrivning.

Innehåll

Lyssna på genomgången:

 

 

Skriv ett referat av den artikel du valt. Referatet ska vara mellan 175-200 ord.

Arbeta gärna utifrån följande arbetsgång:

 

 1. Läs texten noga
 2. Sammanfatta med en tankekarta
 3. Återberätta texten
 4. Skriv ett första utkast
 5. Skriv ned källan
 6. Lägg in referatmarkörer och citat
 7. Skriv en avslutning

 

Lämna in senast torsdag 23 jan.

Uppgifter

 • Skriva referat

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sva  -
 • Svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.
  Sva  -
 • Läsning av och samtal om texter som används i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  Sva  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med nyanserade omdömen. Eleven kan redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur samt relatera innehållet till egna erfarenheter och allmänmänskliga och samhälleliga förhållanden. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  A
 • Eleven kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen samt visar genom exempel, och förklarar med dessa som utgångspunkt, skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  C
 • Eleven kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet. Eleven kan värdera och kritiskt granska innehållet med enkla omdömen. Eleven kan översiktligt redogöra för innehållet i enkla texter av olika slag och modern skönlitteratur. Eleven kan anpassa sin läsning efter texttypen och visar genom exempel skillnaden mellan berättande, beskrivande, återgivande, instruerande och argumenterande drag. Eleven kan med viss säkerhet använda andras texter som mönster i sin egen språkproduktion.
  Sva  E

Matriser

Sva
Referat av tidningsartikel - SVASVA01

F
E
C
Citat- och referatteknik
Behöver träna mera på att göra enkla sammanfattningar. Behöver lära sig grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra en enkel sammanfattning av en tidningsartikel. I sitt arbete tillämpar eleven grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra en sammanfattning av det viktigaste innehållet i en tidningsartikel. I sitt arbete tillämpar eleven grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Innehåll och mottagaranpassning
Behöver träna att skriva sammanhängande och begripligt.
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande och begripligt samt till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva ett referat som är sammanhängande och begripligt samt anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Disposition
Behöver disponera texten.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar
Språk
Behöver förbättra språkriktigheten.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet och språket är varierat och delvis välformulerat.