Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kemi

Skapad 2020-01-13 13:00 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
I det här arbetsområdet så kommer vi att jobba med hur atomen är uppbyggd samt hur det bygger upp andra material runtomkring oss. Då måste vi även gå in på grundämnen samt hur de är grupperade i det periodiska systemet. Vi kommer även prata om luft och vatten samt vad de har för egenskaper. Det sista vi kommer att ta upp är syror och baser samt vad pH-värde är.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • Genomför systematiska undersökningar i kemi
 • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan

 

Konkretisering av målen 

 • Kunna beskriva och förklara atomen och molekylen samt begrepp kring atommodellen
 • Kunna några grundämnen i det periodiska systemet
 • Kunna nämna några kemiska egenskaper som är viktiga 
  • Aggregationstillstånden
  • Smältpunkt, kokpunkt
 • Kunna resonera kring mark, luft eller vatten ur miljö- eller hälsosynpunkt
 • Kunna beskriva och förklara skillnader mellan rena ämnen och blandningar
 • Kunna vattnets egenskaper samt hur ett reningsverk fungera
 • Kunna beskriva och förklara vad en indikator är samt hur de används
 • Kunna genomföra laborationer på ett säkert sätt utifrån skrivna planeringar 
 • Kunna skriva egna planeringar utifrån given frågeställning
 • Kunna dokumentera genomförda laborationer med text och bild samt slutsats
 • Kunna hantera kemikalier på ett säkert sätt

 Undervisning

 • Lärarledda genomgångar, grupp- och helklassdiskussioner
 • Texter och länkar från Clio, studi.se, enstaka stenciler, ILT
 • Inskannad text från kemi direkt
 • Begreppslistor samt instuderingsfrågor
 • Laborationer

 

Vecka

1

2

3 (lab)

47

Introduktion (Atomen)

Atomen

Diverse liten lab

48

Luft

Luft

Luftens egenskaper

49

Luft

Luft

Luftens egenskaper

50

Periodiska systemet

Periodiska systemet

Brännarkort

51

Kemiska föreningar

Kemiska föreningar

?

2

X

X

Repetition

3

Vattnet

Vattnet

Vattnets egenskaper

4

Vattnet

Vattnet

Vattnets egenskaper

5

Syror & Baser

Syror & Baser

Laboration syror & baser

6

Repetition

Repetition

Prov

7

Komplettering/Fördjupning

Komplettering/Fördjupning

Komplettering/Fördjupning

Uppgifter

 • Laborationshäfte - Vattnets egenskaper

 • Laborationsprov - Citrusfrukter

 • No-prov vatten, luft, syra/bas

 • Laborationshäfte luft

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets kretslopp i naturen och samhällets vattenanvändning.
  NO  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.
  NO  7-9
 • Verksamheter i närsamhället som rör naturvetenskap, till exempel vattenverk, värmeverk och tillverkningsindustri.
  NO  7-9
 • Fältstudier, experiment och sorteringar samt hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  7-9
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9

Matriser

NO
NO kunskapskrav

E
C
A
Resonemang om vattnets olika former
Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra enkla resonemang om vattnets olika former.
Utifrån egna iakttagelser kan eleven föra välutvecklade resonemang om vattnets olika former.
Beskriva vattnets betydelse
Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett delvis fungerande sätt.
Eleven beskriver också vattnets betydelse för liv på jorden på ett väl fungerande sätt.
Undersökningar och dokumentation
Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett delvis fungerande sätt och gör enkel dokumentation av arbetet och resultaten.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklad dokumentation av arbetet och resultaten.
Anväda begrepp och utvärdering
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: