Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Befruktning och fortplantning

Skapad 2020-01-13 13:20 i Arthur Engbergskolan Nordanstig
Befruktning och fortplantning med utgångspunkt i Koll på NO 6.
Grundskola 6 Biologi
Begreppen befruktning och fortplantning är viktiga inom biologin. Utan de processerna dör allt liv. Hur fungerar det egentligen?

Innehåll

Vi jobbar några veckor med arbetsområdet. Ord, begrepp och att kunna förklara är viktigt. 

Mål:

 • kunna förklara med exempel hur förökning med eller utan hanar och honor går till
 • kunna berätta om skillnaden mellan befruktning utanför kroppen och inne i kroppen
  • kunna ge exempel på detta i naturen
 • veta hur befruktning går till hos människan (hur barn blir till)
 • känna till hur människans könsorgan är uppbyggda
 • kunna ge exempel på hur kroppen förändras under puberteten

Redovisningar sker med uppgifter på lektionerna och skriftligt prov måndagen den 27 maj 2019.

Kommentar till centralt innehåll nedan:

Vissa ekosystemtjänster behövs för befruktning i naturen, t ex pollinering. Djurs och växters liv börjar med befruktning. Alltså behandlas delar av de punkterna i arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Befruktning och fortplantning år 6

Befruktning och fortplantning

E
C
A
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Samband i människokroppen
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: