Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De första människorna...

Skapad 2020-01-13 13:25 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Veckoplanering, historia åk 7 vt 2020 Sidhänvisningar och uppgifter till boken Levande historia åk 7. v. 3-4 Samlare-jägare-fiskare Människa blir människa läs s. 4-6 Svara på fråga 1, 2 på s. 6 Vad gjorde människan till människa läs s. 7-8 Svara på fråga 1, 2, 3 på s. 8 Olika roller för kvinnor och män läs s. 9-10 Svara på fråga 1, 2 + 1, 2 på s. 10 Repetera med fråga 3a, 3b, 6, 7, 8 på s. 11 Begrepp: Homo sapiens sapiens, samlare, jägare, arbetsfördelning, samhälle, Neanderthalare, nomad, redskap. Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring) Du ska kunna beskriv hur de första människorna i jägar- och samlarkulturer levde. Berätta om viktiga framsteg i människans utveckling. Elden, språket, redskapen. Hur dom bodde. Hur dom skaffade sig mat. Vilka uppgifter kvinnor respektive män hade. Läxa/avstämning: 23-24/1. Målen för vecka 3-4 kollas av muntligt och skriftligt under veckans sista lektion, dvs torsdag 23/1 för 7E och 7F samt fredag 24/1 för 7G. De sidor i boken som berör är s 5-10. v. 5-7 Människan blir bonde Röda tråden läs s. 12 Växter och husdjur läs s.13-15 Svara på fråga 1, 2, 3 + 2 på s. 15 Varför bli bonde? Läs s. 16-17 Svara på fråga 1, 2 + 1, 2 på s. 17 Människan förändrar jorden läs s. 18-19 Svara på fråga 1, 2 + 2 på s. 19 Repetera med fråga 1-5, 7, 2, 3a, 3b på s. 21 Begrepp: Bofast, åker, jordbruk, husdjur/tamdjur, förädling/husdjursförädling, livsmiljö, svedja, fördelning/fördelad, svedjebruk, mylla, urval. Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring) Du ska kunna berätta om hur och varför människan blev bofast och började utveckla jordbruket. Du ska kunna förklara hur människornas sätt att leva förändrades när de började odla jorden. Hur dom bodde. Hur dom skaffade sig mat. Första åkrarna Jordbruk ger mer mat. Husdjur, husdjursförädling Hur familjerna såg ut. Förklara vilka fördelarna var med att bli bofast. Läxa/avstämning: 6-7/2. Målen för vecka 5 kollas av muntligt och skriftligt under veckans sista lektion, dvs torsdag 6/2 för 7E och 7F samt fredag 7/2 för 7G. De sidor i boken som berör är s 12-19. De första städerna Röda tråden läs s. 22 Från byar till städer läs s. 23-25 Svara på fråga 1-3 + 1 på s. 25 Uruk – den stora staden läs s. 26-27 Svara på fråga 1a, 1b på s. 27 Klassamhället bildas läs s. 28-29 Svara på fråga 1-3 + 1-2 på s. 29 Skrift, räknekonst och hjul läs s. 30-33 Svara på fråga 1-4 på s. 33 Metallerna läs s. 34-35 Svara på fråga 1-2 + 1-2 på s. 33 De stora bakslagen läs s. 36-37 Svara på fråga 2 + 1 på s. 37 400 år i Mesopotamien läs s. 38-39 Svar på fråga 1-3 + 1-2 på s. 39 Repetera med fråga 1-3, 5, 7, 8, 10, 13, 14 + 2, 4, 5, 8 + 4, 5, 9 på s. 40-41 Extrauppgifter för de som blir klara: Röda tråden läs s. 42 Egypten läs s. 43-45 Svara på fråga 1-3 på s. 45 Röda tråden läs s. 56 Kina läs s. 57-59 Svara på fråga 1-3 på s. 59 Begrepp: Civilisation, högkultur, konstbevattning, flodkultur, Sumererna, Mesopotamien, Eufrat, Tigris, Uruk, stadsstat, härskare, skatt, tempel, marknad, byteshandel, yrke, specialisering, metaller, samhällsklasser, klassamhälle, överklass, medelklass, underklass, slavar, ämbetsmän, hantverkare, kilskrift, miljöförstöring, Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring) Du ska kunna berätta om var i världen de första civilisationerna utvecklades och resonera kring varför de utvecklades just där. Du ska kunna förklara vad som menas med en civilisation/högkultur och vad som krävdes för att ett samhälle ska anses vara en högkultur. Beskriv kopplingen mellan flod, mat och yrken. Geografiskt läge vid vatten ->Konstbevattning -> överskott av mat -> yrken Redogöra för vad som kännetecknar en högkultur. Överproduktion av mat, yrken/specialiseringar, fungerande arbetsfördelning, ledare/centralmakt, skriftspråk, lagar, skatter, klassamhälle, religion, uppfinningar, räknekonst, metaller. v. 7: s 23-39 i boken. Prov Du ska kunna berätta var i världen de första civilisationerna/högkulturerna utvecklades och resonera kring varför de utvecklades just där. Beskriv kopplingen mellan flod, mat och yrken. Geografiskt läge vid vatten ->Konstbevattning -> överskott av mat -> yrken Du ska kunna förklara vad som menas med en civilisation/högkultur och vad som krävdes för att ett samhälle ska anses vara en högkultur: överproduktion av mat, yrken/specialiseringar, fungerande arbetsfördelning, ledare/centralmakt, skriftspråk, lagar, skatter, klassamhälle, religion, uppfinningar, räknekonst, metaller. 7E torsdag 13/2 7F torsdag 13/2 7G fredag 14/2 Veckoplanering, historia åk 7 vt 2020 Sidhänvisningar och uppgifter till boken Levande historia åk 7. v. 3-4 Samlare-jägare-fiskare Människa blir människa läs s. 4-6 Svara på fråga 1, 2 på s. 6 Vad gjorde människan till människa läs s. 7-8 Svara på fråga 1, 2, 3 på s. 8 Olika roller för kvinnor och män läs s. 9-10 Svara på fråga 1, 2 + 1, 2 på s. 10 Repetera med fråga 3a, 3b, 6, 7, 8 på s. 11 Begrepp: Homo sapiens sapiens, samlare, jägare, arbetsfördelning, samhälle, Neanderthalare, nomad, redskap. Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring) Du ska kunna beskriv hur de första människorna i jägar- och samlarkulturer levde. Berätta om viktiga framsteg i människans utveckling. Elden, språket, redskapen. Hur dom bodde. Hur dom skaffade sig mat. Vilka uppgifter kvinnor respektive män hade. Läxa/avstämning: 23-24/1. Målen för vecka 3-4 kollas av muntligt och skriftligt under veckans sista lektion, dvs torsdag 23/1 för 7E och 7F samt fredag 24/1 för 7G. De sidor i boken som berör är s 5-10. v. 5-7 Människan blir bonde Röda tråden läs s. 12 Växter och husdjur läs s.13-15 Svara på fråga 1, 2, 3 + 2 på s. 15 Varför bli bonde? Läs s. 16-17 Svara på fråga 1, 2 + 1, 2 på s. 17 Människan förändrar jorden läs s. 18-19 Svara på fråga 1, 2 + 2 på s. 19 Repetera med fråga 1-5, 7, 2, 3a, 3b på s. 21 Begrepp: Bofast, åker, jordbruk, husdjur/tamdjur, förädling/husdjursförädling, livsmiljö, svedja, fördelning/fördelad, svedjebruk, mylla, urval. Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring) Du ska kunna berätta om hur och varför människan blev bofast och började utveckla jordbruket. Du ska kunna förklara hur människornas sätt att leva förändrades när de började odla jorden. Hur dom bodde. Hur dom skaffade sig mat. Första åkrarna Jordbruk ger mer mat. Husdjur, husdjursförädling Hur familjerna såg ut. Förklara vilka fördelarna var med att bli bofast. Läxa/avstämning: 6-7/2. Målen för vecka 5 kollas av muntligt och skriftligt under veckans sista lektion, dvs torsdag 6/2 för 7E och 7F samt fredag 7/2 för 7G. De sidor i boken som berör är s 12-19. De första städerna Röda tråden läs s. 22 Från byar till städer läs s. 23-25 Svara på fråga 1-3 + 1 på s. 25 Uruk – den stora staden läs s. 26-27 Svara på fråga 1a, 1b på s. 27 Klassamhället bildas läs s. 28-29 Svara på fråga 1-3 + 1-2 på s. 29 Skrift, räknekonst och hjul läs s. 30-33 Svara på fråga 1-4 på s. 33 Metallerna läs s. 34-35 Svara på fråga 1-2 + 1-2 på s. 33 De stora bakslagen läs s. 36-37 Svara på fråga 2 + 1 på s. 37 400 år i Mesopotamien läs s. 38-39 Svar på fråga 1-3 + 1-2 på s. 39 Repetera med fråga 1-3, 5, 7, 8, 10, 13, 14 + 2, 4, 5, 8 + 4, 5, 9 på s. 40-41 Extrauppgifter för de som blir klara: Röda tråden läs s. 42 Egypten läs s. 43-45 Svara på fråga 1-3 på s. 45 Röda tråden läs s. 56 Kina läs s. 57-59 Svara på fråga 1-3 på s. 59 Begrepp: Civilisation, högkultur, konstbevattning, flodkultur, Sumererna, Mesopotamien, Eufrat, Tigris, Uruk, stadsstat, härskare, skatt, tempel, marknad, byteshandel, yrke, specialisering, metaller, samhällsklasser, klassamhälle, överklass, medelklass, underklass, slavar, ämbetsmän, hantverkare, kilskrift, miljöförstöring, Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring) Du ska kunna berätta om var i världen de första civilisationerna utvecklades och resonera kring varför de utvecklades just där. Du ska kunna förklara vad som menas med en civilisation/högkultur och vad som krävdes för att ett samhälle ska anses vara en högkultur. Beskriv kopplingen mellan flod, mat och yrken. Geografiskt läge vid vatten ->Konstbevattning -> överskott av mat -> yrken Redogöra för vad som kännetecknar en högkultur. Överproduktion av mat, yrken/specialiseringar, fungerande arbetsfördelning, ledare/centralmakt, skriftspråk, lagar, skatter, klassamhälle, religion, uppfinningar, räknekonst, metaller. v. 7: s 23-39 i boken. Prov Du ska kunna berätta var i världen de första civilisationerna/högkulturerna utvecklades och resonera kring varför de utvecklades just där. Beskriv kopplingen mellan flod, mat och yrken. Geografiskt läge vid vatten ->Konstbevattning -> överskott av mat -> yrken Du ska kunna förklara vad som menas med en civilisation/högkultur och vad som krävdes för att ett samhälle ska anses vara en högkultur: överproduktion av mat, yrken/specialiseringar, fungerande arbetsfördelning, ledare/centralmakt, skriftspråk, lagar, skatter, klassamhälle, religion, uppfinningar, räknekonst, metaller. 7E torsdag 13/2 7F torsdag 13/2 7G fredag 14/2
Grundskola 7 Historia
Hur gammal är människan egentligen och vad vet vi om dem? Vi ska nu arbeta med de första människornas historia. Genom filmer och olika arbetsuppgifter ska vi skaffa oss kunskap om det här...

Innehåll

 Veckoplanering, historia åk 7 vt 2020  

Sidhänvisningar och uppgifter till boken Levande historia åk 7. 

 

v. 3-4  

Samlare-jägare-fiskare 

 • Människa blir människa läs s. 4-6  

 • Svara på fråga 1, 2 på s. 6 

 • Vad gjorde människan till människa läs s. 7-8  

 • Svara på fråga 1, 2, på s. 8 

 • Olika roller för kvinnor och män läs s. 9-10  

 • Svara på fråga 1, 2 + 1, 2 på s. 10 

 • Repetera med fråga 3a, 3b, 6, 7, 8 på s. 11 

 

Begrepp: Homo sapiens sapiens, samlare, jägare, arbetsfördelning, samhälle, Neanderthalare, nomad, redskap.  

 

Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring) 

Du ska kunna beskriv hur de första människorna i jägar- och samlarkulturer levde. 

 • Berätta om viktiga framsteg i människans utveckling. 

 • Elden, språket, redskapen. 

 • Hur dom bodde. 

 • Hur dom skaffade sig mat. 

 • Vilka uppgifter kvinnor respektive män hade. 

 

Läxa/avstämning: 23-24/1. Målen för vecka 3-4 kollas av muntligt och skriftligt under veckans sista lektion, dvs torsdag 23/1 för 7E och 7F samt fredag 24/1 för 7G. De sidor i boken som berör är s 5-10. 

 

v. 5-7 

Människan blir bonde 

 • Röda tråden läs s. 12 

 • Växter och husdjur läs s.13-15  

 • Svara på fråga 1, 2, 3 + 2 på s. 15  

 • Varför bli bonde? Läs s. 16-17  

 • Svara på fråga 1, 2 + 1,  på s. 17  

 • Människan förändrar jorden läs s. 18-19  

 • Svara på fråga 1, 2 + 2 på s. 19 

 • Repetera med fråga 1-5, 7, 2, 3a, 3b på s. 21 

 

Begrepp: Bofast, åker, jordbruk, husdjur/tamdjur, förädling/husdjursförädling, livsmiljö, svedja, fördelning/fördelad, svedjebruk, mylla, urval. 

 

Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring) 

Du ska kunna berätta om hur och varför människan blev bofast och började utveckla jordbruket. 

Du ska kunna förklara hur människornas sätt att leva förändrades när de började odla jorden. 

 • Hur dom bodde. 

 • Hur dom skaffade sig mat.  

 • Första åkrarna 

 • Jordbruk ger mer mat. 

 • Husdjur, husdjursförädling 

 • Hur familjerna såg ut.  

 • Förklara vilka fördelarna var med att bli bofast. 

 

Läxa/avstämning: 6-7/2Målen för vecka 5 kollas av muntligt och skriftligt under veckans sista lektion, dvs torsdag 6/2 för 7E och 7F samt fredag 7/2 för 7G. De sidor i boken som berör är s 12-19. 

 

De första städerna 

 • Röda tråden läs s. 22 

 • Från byar till städer läs s. 23-25  

 • Svara på fråga 1-3 + 1 på s. 25 

 • Uruk – den stora staden läs s. 26-27  

 • Svara på fråga 1a, 1b på s. 27 

 

 • Klassamhället bildas läs s. 28-29  

 • Svara på fråga 1-3 + 1-2  på s. 29 

 

 • Skrift, räknekonst och hjul läs s. 30-33  

 • Svara på fråga 1-4 på s. 33 

 • Metallerna läs s. 34-35  

 • Svara på fråga 1-2 + 1-2 på s. 33 

 • De stora bakslagen läs s. 36-37  

 • Svara på fråga 2 + 1 på s. 37 

 

 • 400 år i Mesopotamien läs s38-39  

 • Svar på fråga 1-3 + 1-2 på s. 39  

 

 • Repetera med fråga 1-3, 5, 7, 8, 10, 13, 14 + 2, 4, 5, 8 + 4, 5, 9 på s. 40-41 

 

Extrauppgifter för de som blir klara: 

 • Röda tråden läs s. 42 

 • Egypten läs s. 43-45 

 • Svara på fråga 1-3 på s. 45 

 • Röda tråden läs s. 56 

 • Kina läs s. 57-59 

 • Svara på fråga 1-3 på s. 59 

 

Begrepp: Civilisation, högkultur, konstbevattning, flodkulturSumererna, Mesopotamien, Eufrat, TigrisUruk, stadsstat, härskare, skatt, tempel, marknad, byteshandel, yrke, specialisering, metaller, samhällsklasser, klassamhälle, överklass, medelklass, underklass, slavar, ämbetsmän, hantverkare, kilskrift, miljöförstöring,  

 

Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring) 

Du ska kunna berätta om var i världen de första civilisationerna utvecklades och resonera kring varför de utvecklades just där.  

Du ska kunna förklara vad som menas med en civilisation/högkultur och vad som krävdes för att ett samhälle ska anses vara en högkultur. 

 

 • Beskriv kopplingen mellan flod, mat och yrken.  

 • Geografiskt läge vid vatten ->Konstbevattning -> överskott av mat -> yrken 

 • Redogöra för vad som kännetecknar en högkultur. 

 • Överproduktion av mat, yrken/specialiseringar, fungerande arbetsfördelning, ledare/centralmakt, skriftspråk, lagar, skatter, klassamhälle, religion, uppfinningar, räknekonst, metaller.  

  

 

v. 7: s 23-39 i boken. 

Prov  

 • Du ska kunna berätta var i världen de första civilisationerna/högkulturerna utvecklades och resonera kring varför de utvecklades just där. 

 • Beskriv kopplingen mellan flod, mat och yrken.  

Geografiskt läge vid vatten ->Konstbevattning -> överskott av mat -> yrken 

 • Du ska kunna förklara vad som menas med en civilisation/högkultur och vad som krävdes för att ett samhälle ska anses vara en högkulturöverproduktion av mat, yrken/specialiseringar, fungerande arbetsfördelning, ledare/centralmakt, skriftspråk, lagar, skatter, klassamhälle, religion, uppfinningar, räknekonst, metaller.  

 

 

 

7E torsdag 13/2 

7F torsdag 13/2 

7G fredag 14/2 

Uppgifter

 • Skriv till bilden...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: