Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2

Skapad 2020-01-13 13:35 i Hertingsskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med samhällskunskap - barns rättigheter och vad det innebär samt normer och regler i vardagen. Vi kommer även att arbeta med religion - likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom samt olika skapelseberätetleser.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med religion - likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom samt olika skapelseberättelser och myter. Barnen kommer att få arbeta med några av Bibelns berättelser. Vi kommer även att arbeta med samhällskunskap- hållbar utveckling och lära oss om vår miljö.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att:

 • jämföra kristendom, islam och judendom
 • återge några berättelser ur Bibeln
 • förstå vad hållbar utveckling är och hur ens vardag påverkar miljön. 
 • förstå hur och vad du kan göra för att bidra till en bättre miljö. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • jämföra symboler och högtider mellan kristendom, islam och judendom
 • Återge innehållet i berättelser ur Bibeln
 • kunna ge exempel på några vardagliga saker man kan göra för att bidra till en bättre miljö. 

Undervisning och arbetsformer

För att uppnå målen kommer vi att göra följande:

 • Läsa böcker
 • Se filmer
 • Skriva texter
 • Måla bilder
 • Samtala och reflektera
  .

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: