Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning

Skapad 2020-01-13 14:01 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 Svenska
Ison som lyckats ta sig från hemlöshet till känd rappare och låtskrivare, berättar ocensurerat om sin uppväxt i New York och på gatan i Stockholm med en stolt mamma som klarar allt.

Innehåll

Bokläsning

Vecka 2 - 6

- Läsa bok

- Arbeta med frågeställningar/läsförståelse

- Diskutera innehåll och reflektera kring innehållet

 

Uppgift 1 (s.5 – 11)

Kan det vara fel att hjälpa en fattig människa?

Krav på E-nivå: Förklara vad du tycker i frågan.

 

Uppgift 2 (s. 12 – 23)

Resonera kring Isons mammas uppfostringsmetod att hota med att lämna honom på gatan.

Resonera betyder att du för ett samtal med dig själv som visar hur du tänker kring uppgiften.

Krav på E-nivå

Krav på C-nivå

Krav på A-nivå

Resonera kring vad du tycker om metoden och varför du tycker så.

 

Ta hjälp av dina egna erfarenheter samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor när du skriver.

 

Ditt resonemang ska vara någorlunda enkelt att förstå.

 

Resonera kring vad du tycker om metoden och varför du tycker så.

 

Ta hjälp av dina egna erfarenheter samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor när du skriver.

 

Ditt resonemang ska vara ganska genomtänkt och ganska tydligt.

Resonera kring vad du tycker om metoden och varför du tycker så.

 

Ta hjälp av dina egna erfarenheter samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor när du skriver.

 

Ditt resonemang ska vara genomtänkt och enkelt att följa.

 

Uppgift 3 (s.24 – 33)   

Resonera kring vad orden nedan betyder för Ison.

1.      1. Frihetsgudinnan      2. Manhattan                                                   3. Queens

4. Kostym                          5. Whitney Houston   

1.

Krav på E-nivå

Krav på C-nivå

Krav på A-nivå

Du ska ha ett rimligt resonemang kring varje ord och dess betydelse för Ison.

 

 Ditt resonemang ska vara någorlunda enkelt att förstå.

Du ska ha ett rimligt resonemang kring varje ord och dess betydelse för Ison.

 

Ditt resonemang ska vara ganska genomtänkt och ganska tydligt.

Du ska ha ett rimligt resonemang kring varje ord och dess betydelse för Ison.

 

Fundera på om något/några av orden kan vara en symbol för något annat.

 

Ditt resonemang ska vara genomtänkt och enkelt att följa.

 

Symbol= något som egentligen representerar något annat. T.ex symboliserar den svenska flaggan Sverige och demokratin.

 

Uppgift 4 (s. 34 – 42) Gör en personbeskrivning av Ison när han var liten. Tänk på att använda flera sinnen och ta med både hans inre och yttre egenskaper.

Krav på E-nivå

Krav på C-nivå

Krav på A-nivå

Du ska visa att du kan använda olika ordklasser när du beskriver och gestaltar Ison.

 

Exempel på E-nivå: hon är lång, doftar gott, har ett fint skratt.

Du ska visa att du kan använda olika ordklasser när du beskriver och gestaltar Ison.

 

Exempel på C-nivå: hon är gänglig, doftar aprikos, hennes skratt bubblar ur henne.

 

Din beskrivning ska vara mer åt det gestaltande hållet. Det innebär att den ska innehålla flera goda beskrivningar av hur en person ser att någon är på ett visst sätt. T.ex att hon är arg för hennes axlar är uppdragna och hon biter ihop och spänner läpparna.

 

Du ska visa att du kan använda olika ordklasser när du beskriver och gestaltar Ison.

 

Exempel på A-nivå: hon är gänglig på ett fint sätt, doftar solmogen aprikos, hennes skratt bubblar som läsk.

 

Din beskrivning ska vara en gestaltning. Det innebär att du ska låta Isons handlingar, ord, tankar, upplevelser och känslor beskriva honom snarare än dina adjektiv om honom.

 

 

 

Uppgift 5 (s. 43 – 53) Jämför Isons pappas uppfostringsmetoder med Isons mammas.

Krav på E-nivå

Krav på C-nivå

Krav på A-nivå

Nämn något som skiljer deras metoder från varandra.

 

Ta hjälp av dina egna erfarenheter samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor när du skriver.

Resonera kring vad som skiljer deras metoder från varandra.

 

Ta hjälp av dina egna erfarenheter samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor när du skriver.

 

Ditt resonemang ska vara ganska genomtänkt och ganska tydligt.

Resonera kring vad som skiljer deras metoder från varandra.

 

Ta hjälp av dina egna erfarenheter samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor när du skriver.

 

Ditt resonemang ska vara genomtänkt och enkelt att följa.

 

 

Uppgift 6 (s.54 – 86)

Varför vill Ison hylla sin pappa som övergav honom och slog hans mamma?

Krav på E-nivå

Krav på C-nivå

Krav på A-nivå

Nämn någon tänkbar anledning till varför han skulle vilja det.

Resonera kring flera anledningar till varför han skulle vilja det.

 

Ditt resonemang ska vara ganska genomtänkt och ganska tydligt.

Resonera kring flera anledningar till varför han skulle vilja det.

 

Ditt resonemang ska vara genomtänkt och enkelt att följa.

 

 

Uppgift 7 (s. 87 – 118)

Vad menar Ison med att han var sin mammas ankare?

Krav på E-nivå: Nämn en rimlig förklaring till vad han kan mena.

 

Uppgift 8 (s. 119 – 150)

Ison berättar om hur osvensk hans mamma var. Räkna upp de osvenska sidorna hos henne som du kan hitta.

Krav på E-nivå: Beskriv de sidorna hos henne som du kan hitta i boken.

 

Uppgift 9 (s. 151 – 182)

När kan det vara bra att kunna anpassa sig till nya situationer och nya människor och när är det inte bra?

Krav på E-nivå: Nämn en situation när det kan vara bra och en när det kan vara mindre bra att anpassa sig.

 

Uppgift 10 (s. 183 – 215)

Du ska hitta tre ord som på bästa sätt beskriver Isons och Filles relation. Förklara varför du väljer just de tre orden för att beskriva relationen. Hämta exempel från texten.

Krav på E-nivå

Krav på C-nivå

Krav på A-nivå

Du ska hitta tre ord som du tycker passar bäst för att beskriva relationen.

 

Du ska förklara varför de orden passar.

 

Dina valda ord och förklaringar ska vara rimliga och någorlunda lätta att förstå.

 

Du ska hitta tre ord som du tycker passar bäst för att beskriva relationen.

 

Du ska förklara genom exempel från texten, varför de orden passar.

 

Dina förklaringar ska vara rimliga och ganska genomtänkta och ganska tydliga.

 

Du ska hitta tre ord som du tycker passar bäst för att beskriva relationen.

 

Du ska förklara genom exempel från texten, varför de orden passar.

 

Dina förklaringar ska vara rimliga och genomtänkta, välformulerade och enkla att följa.

 

 

Uppgift 11 (s. 216 – 245)

Förklara på vilka olika sätt Ison hyllar sin mamma i romanen.

Krav på E-nivå

Krav på C-nivå

Krav på A-nivå

Ge minst två förklaringar till att Ison hyllar sin mamma.

 

Förklaringarna ska vara någorlunda enkla att förstå.

 

Ge flera förklaringar till att Ison hyllar sin mamma.

 

Tänk på vad som går att läsa mellan raderna.

 

Dina förklaringar ska vara ganska genomtänkta och ganska tydliga.

 

Ge flera förklaringar till att Ison hyllar sin mamma.

 

Tänk på vad som går att läsa mellan raderna och vad som kan ligga dolt i texten.

 

Dina förklaringar ska vara genomtänkta och enkla att följa.

 

 

 

 

 

Textkopplingar – läsförståelsestrategi

Att göra textkopplingar handlar om att koppla ihop texten du läser med något annat. Under läsningen stannar man upp och jämför texten med andra liknande texter – text till text-koppling; jämför texten med egna erfarenheter – text till mig själv-koppling; jämför texten med världen utanför – text till världen-koppling.

 

Text – till – själv: Du kopplar ihop det lästa till dina egna erfarenheter, upplevelser och känslor. Din upplevelse av texten, dina tankar kring texten. Tänk om det vore du, hur hade du gjort? Vad tycker du om saker som händer i texten? Hur påverkar texten dig?

Detta påminner mig om…                                 Jag förstår karaktärerna eftersom…

Jag har upplevt samma sak….                          Miljön får mig att tänka på en annan plats…

Jag har också känt…

 

Text – till – text: Du kopplar ihop karaktärerna, miljön och handlingen i berättelsen till en annan. Liknar den text du läser någon annan text? Innehållet? Karaktärerna? Språket? Budskap? Tema?

Karaktärerna i denna historia påminner mig om…                 Denne händelse är som den i…

Miljön i denna berättelse påminner om miljön i…                  Dessa historier är lika…

Huvudpersonen i boken påminner mig om…                           Budskapet i boken är samma som i…

 

Text – till – världen: Du kopplar ihop historien med händelser i världen – nya som historiska. Varför skrevs denna text? Hur passar den in i saker som debatteras just nu eller saker som hänt tidigare? Varför är denna text viktig för oss andra i världen? Vad vill den berätta? Hur hör den ihop med saker som finns utanför texten?

Detta har hänt när…                Detta hände när…                    Denna historia är lik…

Detta hörde jag på nyheterna/såg jag i en film…

 

 

Text och tanke

Du ska inför boksamtalen ha tagit ut 2 citat (meningar/stycken) som du har gjort textkopplingar till. Kom ihåg att skriva av citaten ordagrant samt på vilken sida man kan hitta det. Exempel:

Text

Tanke

“Och är det något jag är rädd för att göra nu, så är det att dö. Döden vore öken för mig. Speciellt i den här guldåldern.” S. 73

Född Fenomenal av Josephine Bornebusch.

Karaktären Rut i boken är 14 år gammal och detta citat påminner mig om när jag var 14 år gammal och då trodde att jag var odödlig. Jag var inte rädd för något. Åkte alltid de värsta karusellerna, högsta skidbacken och tittade mig knappt för när jag cyklade över vägen. Sedan jag fick barn så har jag insett att livet är så otroligt värdefullt och nej ingen är odödlig men att vara rädd för döden är ingenting värt. Livet går snabbt, alldeles för snabbt och ibland hade jag önskat att det går att pausa tiden en aning.

 

 

Jag valde citatet för att…

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: