Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2020-01-13 14:05 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Planering med matris över området ekologi
Grundskola 6 Biologi
Området ekologi är inte nytt för er men i åk 6 ska ni få en liten fördjupning av det ni redan kan. Ekologi är ju som ni nu säkert vet läran om hur växter, djur och andra levande varelser är beroende av varandra och av omgivningen. Begrepp som du ska kunna efter avslutat område är bl.a. Ekosystem, producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare (destruent), organism, art, livscykel, population, biologiskt samhälle, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, anrikning, energi, kretslopp, fotosyntes, biotop, biocenos, biotiska och abiotiskafaktorer. Presentationer av elever sker löpande under terminer max v-22.

Innehåll

Syfte

Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Mål

 • Du ska använda kunskaper i biologi för att kunna prata om och diskuterar hur vi bäst tar hand om vår natur.
 • Du ska kunna förklara varför det är viktigt för oss människor att ha ett fungerande ekosystem.
 • Du ska med hjälp av näringsväv och kretslopp kunna förklara hur olika delar i naturen sitter ihop.
 • Du kan använda biologins ord när du beskriver olika samband i naturen.

 

Centralt innehåll:

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar.

Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystemet.

Biologisk mångfald

Hållbar utveckling

Aktuella samhällsfrågor

Ekosystemens förändringar i ett historiskt perspektiv

Efter avslutat område ska du kunna:

Begrepp du skall kunna använda dig av för att nå kunskapskraven när området är klart är:

Ekosystem, producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare (destruent), organism, art, livscykel, population, näringskedja, näringsväv, näringspyramid, anrikning, energi, kretslopp, fotosyntes, biotop, biocenos, biotiska och abiotiskafaktorer.

Undervisning:

Vi kommer att titta på filmer, läsa texter, söka fakta  och lyssna på elevpresentationer. Var och en skall presentera ett djur, växt svamp etc och dess plats i sin biotop (Sverige)

Bedömningen

Följande moment kommer vi att bedöma:

- Hur väl du kan diskutera om ekologisk hållbarhet.

- Hur väl du kan förklara olika faktorer som påverkar ditt valda objekt i ekosystemet.

- Hur väl du kan förklara hur människor påverkas av och påverkar ekosystemet.

- Hur väl du kan använda biologins begrepp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris ekologi;

I samtal och diskussioner (både muntligt och skriftligt) kring frågor som hör till detta avsnitt kommer jag bedöma din förmåga att:

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Beskriva tänkbara konsekvenser och motivera dina svar
I sitt resonemang beskriver eleven någon tänkbar konsekvens. Eleven ger någon enkel förklaring av vad konsekvensen kan bli vilket, ger ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang.
I sitt resonemang beskriver eleven några konsekvenser. Eleven ger en mer utvecklad förklaring av vad konsekvenserna kan bli, vilket ger ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
I sitt resonemang beskriver eleven flera konsekvenser. Eleven förklarar vilka konsekvenserna kan bli från olika perspektiv eller i längre logiska resonemangskedjor, vilket ger ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang.
Framföra och bemöta åsikter och argument
Eleven framför någon åsikt och försöker bemöta argument i en diskussion med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Eleven framför åsikter och bemöter argument i diskussioner med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som för diskussionen framåt.
Eleven framför åsikter och bemöter argument med hjälp av sina faktakunskaper, med ytterligare fakta eller nya perspektiv, på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Visa att du kan använda begreppen
Eleven kan använda några av de biologiska begrepp som hör till avsnittet. Eleven använder begreppen till viss del i rätt sammanhang.
Eleven kan förklara flera biologiska begrepp som hör till avsnittet. Eleven använder oftast begreppen i rätt sammanhang.
Eleven använder och förklarar de relevanta biologiska begreppen som hör till avsnittet. Eleven använder begreppen i rätt sammanhang.
Visa att du kan resonera kring hur människan påverkar miljö och kan ange några åtgärder som kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven ger förslag på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Elevens ger någon enkel motivering vilket ger ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang.
Eleven ger förslag på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Elevens motiverar åtgärderna vilket ger ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
Eleven ger egna förslag på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. Elevens motiverar åtgärderna från olika perspektiv eller i längre logiska resonemangskedjor vilket ger ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang.
Människans påverkan på ekosystemet
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: