Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola 9H Matematik Algebra och ekvationer

Skapad 2020-01-13 14:14 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9
Vi jobbar med algebra och ekvationer under V.40- V.5

Innehåll

 

V

Måndag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Läxa

49

 

 

 

3.1 Uttryck och mönster

Följ planeringen

50

3.1 Uttryck och mönster

3.2 Förenkling av uttryck

3.2 Förenkling av uttryck

3.2 Förenkling av uttryck

Följ planeringen

Läxa 9

51

3.3 Ekvationer

3.3 Ekvationer

Mentorsdag

Jullov

Följ planeringen

Läxa 10

2

jullov

jullov

Jullov

3.3 ekvationer

Räkna klart

3

Repetition

3.2-3.3

3.4 Procent och ekvationer

3.4 Procent och ekvationer

3.4 Procent och ekvationer

3.5 Proportion

Träna algebra

/utveckla algebra

Följ planeringen

Läxa 12

4

Träna Algebra

/utveckla algebra Förmågorna i fokus

Förmågorna i fokus

Repetition och övningsprov

Repetition och övningsprov

Följ planeringen

 

5

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter

Prov kap 3

 

Blandade uppgifter

Följ planeringen

 

 

Arbetsform

 

 

 

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

 

 

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

 

 

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

 

 

 

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

 

 

 

 

 

 

Litteratur:

 

 

 

Matematikboken Z kapitel 3

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning

 

 

 

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

 

 

 

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

 

 

 

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

 

 

·         Detta gör vi genom skriftliga prov Onsdag v.5 och

 

 

 

·         Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål

 

 

 

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 

 

 

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

 

 

 

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

 

 

 

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

 

 

 

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 

 • Centralt innehåll
 • Ma  7-9 Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9 Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9 Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9 Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
 • Ma  7-9 Algebra Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
 • Kunskapskrav
 • Ma  E 9 Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  E 9 Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 9 Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9 Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 9 I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 9 Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 9 Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  E 9 I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
 • Ma  C 9 Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  C 9 Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  C 9 Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  C 9 Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  C 9 I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
 • Ma  A 9 Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
 • Ma  A 9 Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 9 I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  A 9 Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 9 Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
 • Ma  A 9 I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: