👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd i taluppfattning

Skapad 2020-01-13 14:47 i Öllsjöskolan Kristianstad
Grundskola 1 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" under höstterminen i årskurs 1. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3

Matriser

Ma
Sammanställning - Matematik taluppfattning

Taluppfattning, muntliga uppgifter

Lägre
Mellan
Godtagbara kunskaper
Högre
Mer än godtagbara kunskaper
1. Talraden, ramsräkna
 • Ma   3
Jag kan räkna till 25.
Jag kan räkna till 50.
Jag kan räkna till 115.
2. Talraden, räkna uppåt
 • Ma   3
Jag kan räkna från 3 till 12.
Jag kan räkna från 9 till 20.
Jag kan räkna från 26 till 80.
3. Talraden, nedåt
 • Ma   3
Jag kan räkna nedåt från 5.
Jag kan räkna nedåt från 10.
Jag kan räkna nedåt från 20.
4. Talraden, efter
 • Ma   3
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 1 b) 4
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 7 b) 10
Jag vet vilket tal som kommer efter a) 79 b) 99
5. Talraden, före
 • Ma   3
Jag vet vilket tal som kommer före a) 2 b) 4
Jag vet vilket tal som kommer före a) 5 b) 9
Jag vet vilket tal som kommer före a) 50 b) 72
6. Antalskonstans
 • Ma   3
Jag vet att 6 små föremål är fler än 4 stora föremål och kan förklara hur jag tänker.
Jag vet att 6 föremål är 6 stycken oavsett om de ligger ihop eller är utspridda.
Prövas inte på en högre nivå.
7. Subitisera/uppskatta
 • Ma   3
Jag kan uppfatta 3 prickar på en tärning utan att räkna dem. Jag kan uppfatta 4 prickar på en tärning utan att räkna dem.
Jag kan uppfatta 5 prickar på en tärning utan att räkna dem. Jag kan uppfatta 6 prickar på en tärning utan att räkna dem.
Jag kan uppskatta ungefär hur många 11 är.
8. Namnge tal
 • Ma   3
Jag kan säga vilken siffra som hör ihop med antalet prickar på en sida av en tärning.
Jag vet vad talen heter inom talområdet 0-10.
Jag vet vad talen heter inom talområdet 0-20. Jag vet vad tiotalen heter inom talområdet 0-100.
9. Fler
 • Ma   3
Jag vet att 2 fler än 3 är 5.
Jag vet att 2 fler än 6 är 8.
Jag vet att 3 fler än 13 är 16.
9. Färre
 • Ma   3
Jag vet att 1 färre än 3 är 2.
Jag vet att 1 färre än 6 är 5.
Jag vet att 3 färre än 13 är 10.
10. Uppdelning av tal
 • Ma   3
Jag kan dela upp 5 föremål i två delar/högar på ett sätt.
Jag kan dela upp 5 föremål i två delar/högar på flera sätt.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
11. Hälften
 • Ma   3
Jag kan dela upp 4 föremål i två lika stora delar.
Jag kan dela upp 8 föremål i två lika stora delar. Jag vet att hälften av 10 är 5.
Jag vet att hälften av 12 är 6.
11. Dubbelt
 • Ma   3
Jag vet att 12 är dubbelt så mycket som 6. Jag vet att 14 är dubbelt så mycket som 7.