Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa - lek, rörelse

Skapad 2020-01-13 14:55 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Under detta arbetsområde kommer vi att leka och ha redskapsbanor.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att öva olika förmågor genom lek ,spel och andra övningar. Förebygga skador genom att samtala kring risker, ha rätt utrustning, se var det kan uppstå risker som går att undvika, förebygga skador genom uppvärmning och genom att öva sin rumsuppfattning och inte springa in i situationer utan att anpassa fart, kraft eller teknik.

Innehåll

Lek, övningar och spel med boll, åk 6

Lek, spel och övningar.

Förmåga att utveckla:
-
Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
- Förebygga risker vid fysisk aktivitet
- Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Syfte:
-
Utveckla rörelseglädje, koordination, förståelse för grunderna i lek och spel.
- Förebygga skador.
- Utveckla förmågan att samtala om egna upplevelser av fysisk aktivitet.

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.)
-
Vi arbetar med sammansatta grundformer i kombination med redskap.
- Olika spel och lekar inomhus,
- Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljö som påverkar valet av fysisk aktivitet
- Förebygga skador.
- Ord och begrepp för samtal om egna upplevelser av fysiska aktiviteter.

Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.)
-
Vi arbetar med att öva våran koordination (öga-hand, öga-fot).
- Sammansatta grundformer som springa, klättra hoppa, åla och kasta samt i kombination med boll, .
- Vi tränar på att lära oss grunden i lek och spel, följa regler, samarbeta, hänsynstagande.
- Upplevelser av olika lekar och spel.

Bedömning (Vi kommer att bedöma din förmåga att ...) (Kunskapskrav)
-
Hur eleverna använder sin kropp i de olika övningarna.
- Hur eleverna utför aktiviteterna tekniskt.
- Hur eleverna följer regler, tar hänsyn, samarbetar samt förstår grunden till lek och spel.
- Hur eleverna samtalar om den egna upplevelsen av aktiviteten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Idrott och Hälsa åk 4-6,

Kunskapskrav
E
C
A
.
Rörelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Delta i samt anpassa och variera rörelser till lek, dans, idrott och spel som innefattar sammansattamotoriska grundformer i olika miljöer.
Provar aktiviteter och kan till viss del ta till dig instruktioner om rörelse såväl inomhus som utomhus.
Har god teknik i olika idrottsgrenar och kan förändra efter instruktioner. Du utmanar dina sammansattamotoriska grundformer.
Har mycket god teknik i många aktiviteter. Du kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärskar olika sammansatta motoriska grundformer.
Hälsa och livstil
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Samtala om hälsa och egna upplevelser av fysiska aktiviteter med underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Deltar i diskussioner och samtalar om hälsa och egna upplevelser.
Förklarar vissa ord och begrepp om hälsa samt känner till hur delarna träning, sömn och mat påverkar hälsan.
Kan förklara ord och begrepp om hälsa samt ser helheten, hur olika delar hänger ihop och hur dessa påverkar hälsan.
Hälsa och livstil
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Kan ge beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lek, spel och idrotter.
Följer instruktioner, regler, visar hänsyn och kan samarbeta till viss del. Deltar i uppvärmning.
Följer instruktioner, regler, visar hänsyn och kan samarbeta relativt väl.Ger några förslag på hur man undviker skador samt kan genomföra en uppvärmning på egen hand utifrån instruktioner.
Följer instruktioner, regler, visar hänsyn och kan samarbeta väl. Kan utföra övningar och aktiviteter på rätt sätt och tänker på säkerheten. Kan t.ex genomföra en uppvärmning helt på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: