Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6A - kap. 1,2 och 5

Skapad 2020-01-13 15:03 i Gnarps skola Nordanstig
Vi kommer arbeta med: - Problemlösning - Decimaltal - Bråk - Geometri
Grundskola 6 Matematik
Matteborgen 6A - kapitlen 1,2 och 5

Innehåll

Mål:

Du ska:

- kunna storleksordna decimaltal
- kunna förklara betydelsen av orden deci, centi och milli
- kunna räkna med decimaltal

- veta vad som menas med täljare och nämnare
- kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare
- kunna räkna ut en viss del av ett antal, t.ex. 3/5 av 

- veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav. t.ex x eller y

- förstå och skriva algebraiska uttryck

-veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas

- kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

 

Under höstterminen och början av vårterminen jobbar vi med:

- genomgångar enskilt och i grupp
- enskilt arbete i Matteborgen och med annat material
- problemlösning i grupp
- prata matematik
- träna huvudräkning
- diagnoser 

 

Bedömning:

diagnoser

matematisk språk 

dialog och resonemang

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: