Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion årskurs 6 vt.21

Skapad 2020-01-13 15:04 i Ekenäs skolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Teknik
I årskurs 6 kommer vi under ett antal veckor att arbeta med konstruktioner (byggnader). Du kommer att få möjligheten att jobba med processen: skiss - ritning - modell

Innehåll

Det här kommer du att få undervisning om:

- Se centralt innehåll nedan.

 

Det här ska du lära dig.

Du ska få möjligheten att arbeta utifrån arbetsprocessen: skiss - ritning - modell.

Du ska kunna rita en skiss för hand där dina idéer för din byggnad får komma fram.

Därefter ska du skapa en ritning. Ritningen kan vara för hand på papper eller en digital 3D - ritning. 

Du ska också kunna bygga en modell utifrån din ritning.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Arbetsbeskrivning till området finns i Google Classroom (Teknik 6A/B)

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Under arbetets gång så ska du dokumentera dina framsteg. Till arbetsbeskrivningen i Google Classroom ligger ett dokument. I dokumentet ska du vid använda både text och bild för att beskriva processen: skiss - ritning - modell.

Dokumentationen tillsammans med en avslutande presentation av ditt bygge är det som kommer att ligga till grund för bedömningen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: