Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria

Skapad 2020-01-13 15:07 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Svenska
"Jag vill skriva för en läsekrets som kan skapa mirakel. Barn skapar mirakel när de läser. Därför behöver barn böcker." Astrid Lindgren

Innehåll

Litteraturhistoria

Under några veckor ska vi arbeta med litteraturhistoria på svenskan. Det kommer att bli gemensamma genomgångar av olika litterära tidsperioder. Du kommer att arbeta på olika sätt och göra 3 uppgifter inom detta område.

1. Ni börjar med att tar reda på information utifrån frågeställningar så att ni får en övergripande ”bild” av litteraturhistorien. Ni arbetar i grupp (3-4 st) kring ett antal epoker för att sedan redovisa om dem i tvärgrupper. Ta reda på:

      När var epoken? Vad hände i samhället som påverkade litteraturen? Vad skrev man om? Tema, genre, ämnen? Vem/vilka skrev? Vilka författare bör man känna till? Berätta kort om två verk. Vilken betydelse hade litteraturen för människorna under epoken? Ta med några ord/begrepp som kom under respektive epok.

 

       2. Ni arbetar två och två eller enskilt, där ni hjälps åt att skriva en återgivande text med beskrivande och förklarande drag om en valfri epoken inom litteraturhistoria.

Textens syfte:

·       Tänk dig att du ska skriva en faktatext som ska ingå i ett läromedel för elever på högstadiet. Efter att eleverna har läst din text ska de få kunskaper om epokens samhälle, dess litteratur och hur litteraturen påverkades av samhället. Eleverna ska också få ta del av specifika begrepp och vad de betyder.

·       Syftet är alltså att berätta om och beskriva hur samhället såg ut under epoken, och förklara och resonera kring hur man kan se att olika verk som skrevs under epoken har påverkats av samhället och dess läror.

 

Texten ska svara på frågorna:

Del 1:

·       Beskriv hur såg samhället ut (för olika människor). Vilka viktiga händelser under epoken påverkade människorna och litteraturen?

·       Hur/vad tänkte man kring exempelvis politik och religion? Vilken människosyn hade man (män/kvinnor/barn/fattiga/utbildade)?

Del 2:

·       Berätta vad skrev man om, vilka ämnen som togs upp i litteraturen. Varför skrev man om dessa saker?

·       Vilken sorts litteratur skrev man? (Genre)

·       Vem/vilka skrev? (Namnge även minst två stora författare under epoken, någon/några av deras verk och vad de handlar om)

Del 3:

·       Vilken betydelse hade litteraturen för människorna?

·       Vilka fick ta del av litteraturen?

Del 4:

·       Vilka spår finns av den epokens kulturen och litteraturen i dagens texter (tänk också film, TV, serier …)?

 

Se till att ni använder olika litterära begrepp som är aktuella för epoken.

Hur?

Du skriver texten tillsammans med en kompis. Ni delar ett dokument i Word Online. Texten får bli mellan 500 och 700 ord.

Hjälpmedel?

http://urskola.se/Produkter/158019-Hej-litteraturen!-Antiken

www.ne.se 

https://litteraturhistorien.se/

Lärobok: Portal 

Andra sidor från nätet. Men var källkritisk! Kontrollera att det ni skriver verkligen stämmer.

Använd gärna sexfältaren som stöd att samla information.

 

Ord som ofta finns med i återgivande, beskrivande och förklarande texter:


Först …

Sedan …

Därefter …

Eftersom …

Då …

Så …

När …

Orsaken till …

Vilket …

På grund av detta …

Därför …

Som en följd av …

Anledningen till …

Till exempel …

I synnerhet …

Framför allt …

Å ena sidan … å andra sidan …


 

 

Hur såg samhället ut? Viktiga händelser som påverkade människan och litteraturen.

Vad skrev man om? Varför just detta?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken sorts litteratur skrev man? Nämn även kända texter och verk.

Vilka skrev? Nämn även namn på författare.

 

 

 

 

 

Vilken betydelse hade litteraturen för människorna?

Vilka fick ta del av litteraturen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           3.Två och två (max 3. Man får vara själv om man föredrar det.) Ni förfogar över 20 minuter per presentation.

Välj en annan epok som ingen av er har skrivit om och förbered en muntlig presentation med tekniska hjälpmedel utifrån samma upplägg när det gäller det skrivna. Tänk er att ni är ”lärare” så presentationen ska också innehålla aktiva delar för de som lyssnar. Till exempel läsa en text, svara på frågor, kahoot etc.

Tekniska hjälpmedel kan vara: en sak som man visar upp, Sway, Powerpoint, Forms (göra egna frågor), Kahoot, film, ljud, bild, använder whiteboard etc.    

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: