Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räven - Teknik

Skapad 2020-01-13 15:16 i Skogsbackens förskola i Sankt Olof Simrishamn
Förskola
Teknik

Innehåll

Syfte

Alla barns rättighet till likvärdig utbildning. 

 

Långsiktiga effekter/mål

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

Förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

Rävens och Vargens delmål vt-20.

Upptäcka teknik i barnlitteraturen och utforska detta på ett enkelt sätt.

Urforska digital teknik.

 

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 

Läsa barnlitteratur för att hitta exempel på teknik som vi sedan kan utforska i verkligheten.

Pröva digital teknik på olika sätt, t ex genom digitala luppar och robotar. 

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Kunna identifiera teknik i vardagen och ha kunskap om hur den kan användas.

Ha kunskap om hur digital teknik kan nyttjas för att lära sig nya saker.

 

 

Vilka mätmetoder ska vi använda?

Vi samtalar tillsammans med barnen i vardagen. Vi ser också resultat genom dokumentation och reflektion.

 

 

Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: