👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling och sortering av organismer Åk6 VT-20

Skapad 2020-01-13 15:53 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Biologi
Livet på jorden förändras hela tiden. Att livet förändras beror på att miljön på jordklotet då och då förändras. Exempelvis kommer det perioder av väldig kyla eller perioder av hög temperatur. Ett annat exempel är snabba miljöförändringar som nedslag av asteroider. För ungefär 65,5 tror man att en asteroid slog ner och utrotade mycket av det liv som då fanns, bland annat dinosaurierna. I detta arbetsområde ska vi lära oss om hur livet har förändrats och hur man sorterar livet.

Innehåll

Livets utveckling och sortering av organismer

Syfte

Vi ska få kunskap och memorera kunskap om hur livet utvecklats på jorden. Vi ska också få kunskap och memorera kunskap om hur man sorterar organismer i olika grupper utifrån likheter och skillnader.

 

Vad ska vi lära oss under arbetsområdet

 • Att liv kan delas in i encelligt liv och flercelligt liv.
 • Att liv kan delas in i tre riken: Svampar, växter och djur
 • Vi fokuserar på djurriket och lär oss om ryggradsdjur och ryggradslösa djur.
 • Ryggradsdjur, exempelvis: Fiskar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur.
 • Ryggradslösa djur, exempelvis: Maskar, nässeldjur, blötdjur, leddjur,
 • Veta vad som skiljer dessa grupper år. Till exempel att däggdjur är den enda grupp som föder levande ungar, resten lägger ägg av olika slag.
 • Veta om i vilken ordning livet utvecklats. Till exempel att encelligt liv uppstod först, sedan (efter många miljoner år) flercelligt liv.
 • Veta om vad massutdöende är och hur det har påverkar livets utveckling.
 • Veta om vad man menar med evolution: Naturligt urval och Charles Darwin

När vi ska lära oss 

Till och med vecka 6

Hur vi ska lära oss

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Små och stora uppgifter enskilt och grupp
 • Undersökningar

Instuderingsmaterial

Materialet ligger på google classroom eller har getts ut i pappersform

Bedömning

 • Ett test den 23e Januari vecka 4
 • Några uppgifter om evolutionen efter vecka 4

Matriser

Bi
Livets utveckling och organismgrupper

Bedömningen utgår från vår tid tillsammans under lektionerna och ett summerande prov

Ej uppnådda kunskapskrav
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om livets utveckling och sortering av organismer och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om livets utveckling och sortering av organismer och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om livets utveckling och sortering av organismer och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Livets utveckling
Dessutom berättar eleven om livets utveckling.
Ny aspekt
Eleven genomför enkla undersökningar och kan föra enkla resonemang om likheter och skillnader
Eleven genomför enkla undersökningar och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader
Eleven genomför enkla undersökningar och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader