Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintern

Skapad 2020-01-13 16:16 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)
Vad händer i naturen under vintern? Hur klara djuren sig när vintern kommer? Vilka fåglar ser du vid fågelbordet när det blir kallt ute?

Innehåll

Vad vi ska lära oss, och varför just detta?

Vi ska lära oss:

 • vilka månader som hör till årstiden vinter.

 • vad vintern betyder för människor och djur.

 • känna igen gran och tall samt fågelarterna domherre, blåmes och talgoxe.

Hur ska vi lära oss detta?

 • utforska naturen vid utflykter i skogen och dokumentera det vi upptäcker.
 • lärarledda genomgångar
 • undersöka barrträd och fågelarter för att kunna se skillnader/likheter
 • Se på film
 • Göra enkla fältstudier i skogen
 • Se hur året är uppbyggt med årstider och månader
 • se på typiska vintertecken
 • lära oss spår av djur i snö
 • skriva en faktatext om en vinterfågel
 • plocka ut viktiga ord och begrepp från faktatext, och ta reda på dess betydelse.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • namnge vintermånaderna
 • namnge några fåglar
 • berätta om vanliga vintertecken

Hur du får visa vad du kan:

 • I samtal och diskussioner i klassrummet och i skogen när vi har skogsutflykt.
 • När vi jämför de olika fågelarterna visar du din förmåga att se likheter och skillnader.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  NOSyfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • Centralt innehåll
 •  NO  1-3Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 •  NO  1-3Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 •  NO  1-3Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 •  NO  1-3Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.
 • Kunskapskrav
 •  NO   3Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 •  NO   3I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 •  NO   3Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 •  NO   3Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: