Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS förskoleklass - Tema Rymden

Skapad 2020-01-13 17:00 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Demokratiskt valt temaområde Rymden i förskoleklass
Grundskola F NO (år 1-3)
Vad finns i rymden? Vad kan vi om rymden? Varför snurrar jorden och månen? Vad är solen? Vi kommer lära oss om alla möjliga intressanta saker!

Innehåll

Inledning

Eleverna har tillsammans valt att vi ska arbeta med temat Rymden. 

För att starta arbetet gör vi mindmap om vad vi kan och vad vi vill veta och för sedan in det i ett VÖL-schema.

 

Syftet

 - Att öka intresset för att lära sig. Att man kan vara med och påverka vad man lär sig om och hur man lär sig.
 - Att skapa en baskunskap om rymden

 

Arbetssätt

 • se faktafilmer
 • läsa böcker både fakta och skönlitterära
 • eventuellt studiebesök
 • skapande
 • samtal och diskussioner
 • träna på att skriva begreppsord

 

Mål

 • kunna namnen på några av planeterna, och vårt solsystem
 • vad är månen/solen/stjärnor/stjärnbilder
 • hur solen, månen och jorden rör sig i solsystemet
 • hur det blir dag och natt
 • hur universum skapades
 • vanligt förekommande ord och begrepp i temat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: