Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1B

Skapad 2020-01-13 17:10 i Håstads skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Vi kommer under våren att jobba med följande delar. Addition och subtraktion upp till 20, klockan, talen 0-100, tiotalsövergångar, problemlösning, mäta med centimeter, geometriska objekt, symmetri, positionssystemet, dubbelt och hälften, jämna/udda tal samt punkt, linje och sträcka

Innehåll

 

Syfte

Att kunna se sambandet mellan räknesätten addition och subtraktion.

Att känna till begreppen som hör till addition, subtraktion, symmetri, dubbelt, hälften, jämt, udda, punkt, linje och sträcka.

Att ha förståelse för positionssystemet, tiotal och ental. 

Att kunna strategier för problemlösning.

Att kunna klockan, hel och halv timme. 

Att ha förståelse för olika måttenheter. 

 

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer under terminen gå igenom följande delar

Kapitel 1. Talen 13 till 20 och klockan

 • Räkna, rita, skriva talen 13-20
 • Klockan hel och halv timma
 • Om en timme

Kapitel 2. Problemlösning och addition med tiotalsövergångar

 • Problemlösning
 • Addition med tiotalsövergångar i talområdet 0-20
 • Huvudräkning

Kapitel 3. Subtraktion med tiotalsövergångar

 • Subtraktion med tiotalsövergångar i talområdet 0-20
 • Huvudräkning
 • Sambandet mellan addition och subtraktion

Kapitel 4. Geometri och mätning

 • Mäta med egna mått och enheten centimeter
 • Fyrhörning, triangel och cirkel
 • Punkt, linje, sträcka
 • Symmetri

Kapitel 5. Taluppfattning och samband

 • Tiotal 10, 20, 30... till 100
 • Dubbelt och hälften
 • Jämna och udda tal
 • Ental och tiotal
 • Talen 0 till 100

 

Redovisningsform

 • gemensamma genomgångar på whiteboard
 • diskussion hur uppgifter kan lösas, enskilt och i grupp
 • arbeta enskilt och ibland med kamrat i boken
 • färdighetsträna med extra arbetsblad

 

Bedömning

I slutet av varje kapitel finns utvärdering som visar vad du lärt dig.

Provräkning efter varje avsnitt.

 

Du deltar i diskussioner och är aktiv på genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: