Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höjdens förskola avd Mymlan Fokusområde: Språk och matematik Vt-20

Skapad 2020-01-13 17:17 i Höjdens förskola Färgelanda
Mall att använda till planering av fokus-/dokumentationsområden.
Förskola
Tema: Lilla Anna och Långa Farbrorn

Innehåll

Mål från styrdokument

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

I barngruppen är det många små barn, tvåspråkiga barn och barn som behöver ha extra stöd i sin ljud/språkutveckling.

Pedagogerna kommer att fokusera på grundläggande kunskaper och utmaningar som ökar deras kunskaper inom matematik och språkutveckling

Pedagogerna vill stimulera barnens språkliga och matematiska utveckling genom ett lustfyllt lärande med böcker och sagans värld.

Jag vill, Jag kan, Jag vågar.

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Utveckling pågår när varje barn utifrån ålder:

  • Benämner och berättar i olika sammanhang
  • Utvecklar sitt intresse för sagor/böcker genom olika uttrycksformer
  • Spontant använder matematiken i vardagen.

 

Insatser för att nå målet:

*Läsa sagan, benämna, titta på bilderna, samtala om bilderna och sagans innehåll (boksamtal)

*Utöka barnens ordförråd med nya ord och begrepp.

*Substantiv Läsa boken Lilla Anna och trollerihatten. Trolla fram olika substantiv. (trollerihatt och trollspö)

*Leta substantiv i Förskolan

* Bok Lilla Anna leker med färger.Fokusera på en färg i taget. (måla) 

*Film Lilla Anna och Långa farbrorn rimmar. Letar rimord med trollerititthålet. 

*Film Lilla Anna och Långa Farbrorn gissar på olika ljud. (lyssna på ljud)

*Film Lilla Anna och Långa Farbrorn leker med ord.(Kan betyda olika saker. Sammansatta ord) 

*Bok Lilla Anna flyttar saker och Lilla Anna leker med bollar.( Lägesord. Drama)

*Bok Lilla Anna leker med siffror. (Barnen får göra en egen sifferbok.)

*Matteburken     

 *Munmotorik övningar

*Tecken som stöd

Litteratur/forskningsanknytning:

Lilla Anna och Långa Farbrorn Böcker och Filmer. (Inger & Lasse Sandberg 

TAKK används i förskolan för att barn ska ges möjlighet att uttrycka sig språkligt innan det verbala språket utvecklas hos barnet eller när det verbala talet inte utvecklas. Syftet med TAKK är att använda tecken som stöd i tal- och språktillägnanden som ett kommunikations sätt, vilket gör att tecken används som ett alternativ och komplement till att uttrycka sig språkligt. Det innebär att tecken används tillsammans med det verbala språket i syfte att förtydliga och stötta i dess försök att uttrycka sig.

Boel Heister Trygg (2004) 

Barnens delaktighet genom hela processen

Dagliga samtal där medvetna pedagoger lyssnar in och uppmuntrar barnens tankar.

Delaktiga genom dokumentation och fakta sökande.

Vårdnadshavares delaktighet

Dokumentation i hallen och genom unikum samt dagliga samtal.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Medvetna pedagoger som benämner pratar/diskuterar och agerar tillsammans med barnen.

Kontinuerligt använda bildstöd och tecken.

Tillgängligt material och planerad verksamhet

Utvärdering.

Juni -20

Kontinuerliga reflektioner och samtal tillsammans med barnen under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: