Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film Review

Skapad 2020-01-13 18:13 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola 8 Engelska
We all have favourite films, that have made an impression on us. Now you have a chance to share your favourite film with others, by writing a film review for your classmates to read.

Innehåll

You are going to write about your favourite film during three lessons. The first lesson you use pencil and paper.

 

The second lesson you form small groups and read each others´ reviews. You give constructive response to each other, about strenghts and weaknesses. 

 

After the response session you edit and write your second and final version on your I-pad, on a Word-document, and share it with me on Unikum.

 

You have more detailed instructions below + an example of a film review (uppgifter)

 

Uppgifter

  • Film Review (uppgift)

Matriser

En
Film Review 7A, 7B, 8A, 8B Kunskapskrav

Engelska : matris

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Förmåga:
Läsförståelse Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lätttillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Läsförståelse Hörförståelse
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att väl- grundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Strategier för läs- och hörförståelse
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Skriva Tala
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt.
I muntliga och skriftliga fram- ställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt.
Skriva
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Skriva och tala
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika sam- manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt.
Strategier för att tala
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: