Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett nytt samhälle växer fram

Skapad 2020-01-13 21:38 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Under det här arbetsområdet kommer du få lära dig mer om två stora samhällsförändringar (industriella revolutionen & franska revolutionen) som kom att förändra människors levnadssätt.

Innehåll

 Syfte med undervisningen i historia syftar till att du:

 • känner till orsaker, händelseförlopp och konsekvenser från den franska revolutionen.
 • känner till var den industriella revolutionen startade och hur den sprider sig vidare över Europa.
 • känner till att effektiviseringen av jordbruket ledde till ett överskott av arbetskraft som var avgörande för den industriella utvecklingen.
 • har kännedom om hur viktiga naturresurser (järnmalm & kol) bidrog till att utveckling av det industriella samhället.
 • känner till något om hur livsvillkoren förändrades för olika samhällsklasser (män, kvinnor, barn, rika & fattiga) och vad det innebär för samhällsutvecklingen. 

 

Lärandemål

 • Att du får kunskaper om orsaker och konsekvenser av den industriella och franska revolutionen. Att du får kunskaper om framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

 

 • Att du får kunskaper om historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Europa och några olika delar av världen.

 

Undervisningsmaterial

 • Lärobok: Utkik Historia för åk 7-9 (finns också på den på inläsningstjänsten om du söker på nummer: 978 91 40 675 606) 
 • Separat faktahäfte 
 • Lektionsgenomgångar/gruppdiskussioner
 • Faktafilmer (Sli.se)

 

Bedömning (det som du efter avslutat arbetsområde ska visa att du utvecklat)

 1. Att du kan reflektera (föra) en diskussion om orsaker, händelseförlopp och konsekvenser av de två revolutionerna. Det centrala (viktiga) i diskussionen ska kretsa kring hur den den industriella och franska revolutionen påverkat våra samhällen. Här ska du tänka utifrån dåtid, nutid och framtid.
 2. Du ska även känna till några positiva och några negativa sidor med revolutionerna (industriella & franska). 

     3. I diskussionen ska du kunna hänvisa till de kunskaper som du fått under arbetsområdet. Du ska med hjälp av centrala begrepp som revolution,            och industrialism kunna hänvisa (styrka) dina slutsatser och även lyfta fram några exempel som stödjer dina slutsatser om vad du tycker.

    

Uppgifter

 • Arbetsuppgifter om franska revolutionen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: