Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion eller annan trosuppfattning

Skapad 2020-01-14 07:08 i Brogetorp förskola Flen
Förskola
I december 2020 upplever alla barn på förskolan Brogetorp våra svenska traditioner och övriga kulturer som finns representerade på förskolan, så att alla barn får utvecklas i sin hela identitet.

Innehåll

1. Datum: December 2020

2. Ansvarig: Alla pedagoger på förskolan.

3. Grupp: Alla barn på förskolan.

4. Material: Språkdomäner-dokumentet, böcker om olika högtider inom olika religioner

5. Nuläge: Vi har ett fåtal barn med annan religion. Det som särskiljer oss är att de muslimska barnen ibland äter annan kost. Det är inget som de andra barnen ifrågasätter, de är vana eftersom även allergiker får annan kost. 

6. Aktivitet med ett syfte: 
Främjande åtgärd: 
Vi uppmärksammar svenska traditioner.
När vi gör språkdomäner med ett barn och föräldrar frågar vi efter kulturella högtider och påtalar att vi gärna vill få reda på vilka högtider de uppmärksammar så att vi kan göra detsamma på förskolan.
Vi låter våra extratjänst-arbetare få berätta för barnen om deras olika traditioner och kulturer. 
Vi tittar på program och läser böcker om varför man firar olika högtider, främst från kristendomen eller islam, som är de religioner som finns här på förskolan.
Vi samtalar med barnen i smågrupper vad det innebär att tillhöra kristendomen eller islam, som är de två religioner vi har på förskolan
Vi pedagoger sätter oss in i hur olika religioner kan påverka synen på övriga diskriminergingsgrunder och hur det kan påverka. Diskussioner på avdelningsreflektioner och APT:n. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: