Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dungen Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - värdegrund vt19

Skapad 2020-01-14 07:16 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys -

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger: Jossi, Ulla      

Vecka: 2     

Mål- och kunskapsområde: Värdegrund   

Nyfikenhetsfråga:  Hur möter barnen värdegrunden i sagan Alla får åka med     

 

Barnets gör: Upplever sagan på epson, samtalar under paus av sagan om vad vi ser. Känslor ansiktsuttryck. Barnen upprepar glad, nu glad när figurerna får åka med. De tittar härmar och visar med kroppen hur de blir glada hoppar och skrattar. 

Sagan återspeglas vid flera tillfällen i leken i vår egen lastbil där de bjuder in varandra i leken. De tittar på varandra och frågar - åka med, - sitta där,

     

Pedagogerna tänker: Sagan blir en grund till samspel och kamratskap då de bjuder in varandra i leken och leken sen ofta fortsätter vidare. De får uppleva samspel, turtagning, inkludering mm

     

Analys/sammanställning lärande:

Vi ser att barnen får förutsättningarna för att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till och upptäcka andras reaktioner och känslor. Samt skapa en förmåga till att vilja hjälpa andra.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Vi fortsätter att arbeta med sagan i olika former, skapa trygghet och trivsel. Vara när barnen och vara medlekare, jobba i små grupper så att alla får chans till att vara sitt bästa jag. 

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: