Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljudutforskande vt-20

Skapad 2020-01-14 07:19 i Ängslyckans förskola Helsingborg
Förskola
Projekt kring Ljudskapande genom barns inflytande.

Innehåll

Utifrån gruppens intresse och behov har vi på Prästkragen detta läsår valt att arbeta med ett projekt kring det fysikaliska fenomenet ljud. 

Projektet syftar till att skapa en förståelse för hur ljud uppkommer och hur vi i samspelar med varandra och material kan skapa ljud.

  

Vi har sett ett intresse och en nyfikenhet i vår barngrupp där barnen hittar nya sätt att skapa ljud samt uppmärksammar exempelvis naturläten (ex. fågelsång) utomhus. Vi har sett ett utforskande av att skapa ljud med hjälp av naturmaterial och färdiga material som finns i våra lärmiljöer. 

 

Vi vill genom detta projekt skapa möjlighet att utmana barnen i deras nuvarande erfarenheter, skapa förutsättningar för att stimulera deras nyfikenhet kring ljud och det fysikaliska fenomen ljud är. Vi vill även stödja dem i att tillsammans dela med sig av sina erfarenheter och upptäckter för att på så vis ge dem en förförståelse för hur ljud uppkommer och på vilket sätt vi själva kan påverka dess uppkomst. 

 

I arbetet kommer vi använda oss av flera olika uttryckssätt såsom estetiskt skapande, naturmaterial & digitala verktyg för att ge barnen flera möjligheter att upptäcka och utforska ljud utifrån sin egen individuella förmåga.

Inspiration:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/utforska-ljud-i-forskolan

 Reflektionsfrågor:

Hur kan vi koppla vårt projekt till våra mål kring barns delaktighet och inflytande ? 

Kan vi koppla vårt projekt till hållbar utveckling? 

 

Kan vi skapa egna ljud? (vindspel? låta som fåglar?) 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: