Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema

Skapad 2020-01-14 07:27 i Brogetorp förskola Flen
Förskola
Vi har ett ständigt pågående arbete på förskolan för att få barnen att vara bra kompisar och behandla varandra väl. Kompisböckerna känner de igen sen förut och nu flyttar även Kanin och Igelkott in på Granen. De är handdockor som kommer att vara med i verksamheten på olika sätt. Mål från Plan mot diskriminering och kränkande behandling: I december 2020 har alla pedagoger på förskolan Brogetorp en samsyn och förståelse kring diskrimineringsgrunderna, så att den medvetenheten genomsyrar förhållningssättet gentemot barnen, föräldrar och varandra.

Innehåll

Datum: 2020-01-20

Ansvariga för aktiviteten: Pedagogerna på Granen

Grupp: Alla barn på Granen, uppdelade i olika samlingar efter ålder.

Material:

 • Kompisböckerna: Sprid glädje, Dela med dig, Visa dina känslor, Prata om det, Lyssna och kom överens, Samarbeta, Säg förlåt, Vänta på din tur, Lugna ner dig, Säg stopp
 • Handdockor Kanin och Igelkott
 • Lärarhandledning för Kompisböckerna.

 

Nulägesbeskrivning: En gång i veckan har vi vänskapssamling där vi arbetar på olika sätt med att vara en bra kompis.

Beskrivning av aktivitet med ett syfte:

Handdockorna Kanin och Igelkott kommer att introduceras. Vi kommer att arbeta med de olika kompisböckerna två veckor i taget. Vi introducerar böckerna genom att läsa dem och samtala med barnen kring dem. Vi kommer att läsa dem både analogt och digitalt med Polyglutt. Polyglutt ger möjlighet att barnen själva kan sitta och lyssna på böckerna och dessutom kan man där lyssna på böckerna på olika språk. Efter att böckerna är introducerade kommer vi att arbeta med olika aktiviteter kring böckerna enligt den lärarhandledning som finns. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: