Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Jaget - Högläsning

Skapad 2020-01-14 08:21 i Kulladals förskola Kristianstad
Förskola
I Tema Jaget använde vi oss av den fantastiska boken "Stjärnfamiljer" och läste den med hjälp av en Lady bug.

Innehåll

Bok: Stjärnfamiljer (Minna Paananen & Erika Dobbertin)

Mål/syfte

Målet är att barnen genom arbetet med boken ska få en förståelse för att familjer kan se ut på olika sätt och att det inte finns något rätt och fel. Vid projektets slut kan barnen formulera hur deras egen familj ser ut och vilka personer som ingår i den.  

Förberedelser

Vi samlar barnen och ställer frågan: Vad är en familj? Utan för många följdfrågor läser vi sedan boken och fångar upp de tankar och frågor som boken genererar. Därefter samtalar vi igen utifrån frågan: Vad är en familj? 

Uppgift/utmaning till barnen/pedagogerna

Barnen och pedagogerna diskuterar hur en familj kan se ut och vad en familj är. Därefter får barnen göra hus där de får placera in papperskvadrater i olika färger som som symboliserar olika familjemedlemmar.

Processen: Vad/hur gjorde barnen?

Barnen satt i en ring på mattan och berättade bland annat att en familj är när barnen gör som sin mamma och pappa säger, en familj är när man kramas. 

 

 

Utveckling/Hur går vi vidare? Vi går vidare i skapande där barnen får skapa sina egna familjer tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: