Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Etik och Moral

Skapad 2020-01-14 08:32 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Övergripande tema där vi lär oss om etik och moral.
Gymnasiesärskola Individ och samhälle, INI
Övergripande Tema där vi lär oss om etik, moral och känslor.

Innehåll

Vad gör vi?

 • Vi jobbar övergripande i klasserna med temat Etik och Moral.
 • Vi använder oss av våra arbeta pass där vi tydliggör frågor som berör etik och moral.

 

Hur gör vi?

 • Vi tittar på filmer som berör och visar hur vi ska vara mot varandra och olika känslor.
 • Vi tittar på bilder med olika känslouttryck. 
 • Vi kopplar olika känslor från filmer foto och oss själva genom att titta och peka på bilder teckna.
 • Vi reflekterar med hjälp av bildstöd tecken och ord vad som kan vara rätt eller fel. 
 • Vi tittar på händelser där vi sedan reflekterar över hur vi själva hade reagerat med hjälp av bilder, tecken och ord.

Detta kommer att bedömas. - Din förmåga att......

 • Att delta i samtalen när vi jobbar.
 • Att koppla bilder, ord och tecken till olika känslouttryck.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 3) Förmåga att reflektera över livsfrågor.
  INI
 • Centralt innehåll
 • Normer, regler och lagar med betydelse för eleven och samhället samt hur de kan följas.
  INI  -
 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
  INI  -
 • Konflikter och konfliktlösning. Hur man kan hantera olika intressen och åsikter.
  INI  -
 • Etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel droger och jämställdhet. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död.
  INI  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: