Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2020-01-14 09:33 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Instruerande text
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Se bilden till vänster. Skulle du kunna spinna på ny lina på ett fiskespö? Om jag skulle göra det skulle jag behöva en instruktion. Nu ska vi jobba med just det, alltså instruerande texter! Instruerande texter skrivs för att ge tydliga och enkla instruktioner. Exempelvis när du ska följa ett recept eller spela ett spel. Nu lär vi hur instruerande texter är uppbyggda och vad man ska tänka på när man planerar en instruerande text.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

- Du ska lära dig hur instruerande texter är uppbyggda.

 - Du ska öva på att läsa instruktioner.

 - Du ska lära dig att planera och skriva instruktioner där du använder 

- Du ska lära dig att ge och ta emot kamratrespons för att utvecklas i det egna skrivandet/producerandet.

 

Varför ska du lära dig det här?

- För att du ska utveckla förmågan att ta till dig innehållet i olika typer av text.

- För att du ska utveckla förmågan att skriva instruerande texter.

- För att du ska utveckla förmågan att formulera dig i både tal och skrift.

- För att du ska utveckla förmågan att både ge och ta emot respons.

 

Hur ska vi göra?

Vi läser instruerande texter och lyssnar på instruktioner och lär oss vad som kännetecknar en instruerande text till innehåll, struktur och språkliga drag.

Vi skriver instruerande text i par eller mindre grupp.

Vi skriver en egen instruerande text om en lek eller ett spel. 

Vi läser en klasskompis instruerande text och ger förslag på förbättringar och ge beröm för textens styrkor.

Vi tar emot respons från en klasskompis och bearbetar den egna texten text utifrån responsen. 

Vi tittar närmare på språket i instruktioner och övar vår grammatiska förmåga genom att lära mer om ordklasserna i svenska. 

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att:

- Planera och skriva instruerande text(er) som du får respons på.

- Om tid finns: Spela in en instruerande film där du förklarar hur man gör något.

 

Det här ska du kunna: 

- Veta hur en instruerande text är uppbyggd och visa detta i samtal och i eget skrivande.

- Kunna komponera och använda bilder som kompletterar instruktionerna i texten.

- Skriva och organisera en instruerande text.

- Kunna berätta om de språkliga drag en instruerande text har.

- Veta vad infinitiv och imperativ är.

Viktiga begrepp

rubrik, struktur, introduktion, instruktion, ¨beskrivande verb, infinitiv, imperativ, kronologisk ordning, tidsord

 

Vad är instruerande text?

https://www.youtube.com/watch?v=6ZeX9CgwBSI

 

Hur känner du igen en instruerande text?

https://www.youtube.com/watch?v=iSBOVyf1baY&t=332s

 

Två sätt att skriva instruktioner på

https://www.youtube.com/watch?v=6amHfxYaT3s

 

 

Uppgifter

  • Skriv instruerande text

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: