Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola Tidiga civilisationer 7E

Skapad 2020-01-14 09:45 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Det här momentet kommer sträcka sig från vecka 02 - 11 I det här momentet kommer vi att gå tillbaka till vad vi i modern tid kallar för civilisationernas början. Från Mesopotamien och Egypten och mycket mer. Vi kommer att gå igenom hur människan levde och varför. När de levde och vad de lämnade kvar, hur vi ska tolka det, samt vad de får för konsekvenser för vårt liv idag. Förhoppningen är att spåra vårt eget ursprung och samtidigt se vår egen utveckling, inte bara i Sverige utan även som människor på planeten jorden.

Innehåll

 

Innehåll

 

 

 

Vecka

Måndag (80)

Tisdag (40)

Fredag (80)

Hemma

2

Intro vecka

Jullov

Jullov

Genomgång: Människans tidiga utveckling och den neolitiska revolutionen.

Läs i Clio:

Människan befolkar världen

Jägare och samlare

Jordbruks-revoutionen

Repetera genomgången.

Läs i Clio:

Människan befolkar världen

Jägare och samlare

Jordbruks-revolutionen

3

Flodkulturer Mesopotamien

Egypten

Film: Fatta historia kortversion – Flodkulturer

Svara på frågor Genomgång: Varför bosätter sig människor runt vatten?

Läs i Clio: Flodkulturerna

 

Parövning i Clio:

Historiska förklaringar

 

Film: Flodkulturer-  Mesopotamien

Svara på frågor

Flodkulturer – Egypten

Svara på frågor

 

Läs i Clio:

Mesopotamien

Egypten

 

 

Läxa till vecka 4:

 

Läs i Clio: Flodkulturerna

Mesopotamien

Egypten

Öva begreppen på Quizlet

4

Flodkulturer

Kina

Indus

Film:

Flodkulturer – Indus

Svara på frågor Flodkulturer – Kina

Svara på frågor

 

Genomgång: Vad behövs i en civilisation?

Läs i Clio:

Induskulturen

Kina

Läxförhör:

Mesopotamien

Egypten

Begrepp

 

 

Gruppuppgift i Clio:

Jämför flodkulturer

Läxa till vecka 5:

 

Läs i Clio:

Induskulturen

Kina

5

Källkritik

Genomgång:

Vad är källkritik?

Varför är vi källkritiska?

Läs i Clio:

Källkritikens ABC

Introduktion till egen arbetsuppgift.

Läxförhör:

Induskulturen

Kina

 

Övning källkritik Clio: Källor från Egypten

Ingen SO

Träffa Christel, Frida och Marcus

Läxa till vecka 6:

 

Läs i Clio:

Källkritikens ABC

Repetera genomgång

6

Fördjupning andra högkulturer  

Läxa under samtalsdagen: Arbeta minst 80 minuter med din presentation av en högkultur

 

Läxförhör:

Källkritikens ABC

Genomgång Källkritik

 

Eget arbete

PP om högkultur

Eget arbete

PP om högkultur

Leta information till din PP

Förbereda presentation 

7

Presentera muntligt

 

Eget arbete

PP om högkultur

Presentera eget arbete i tvärgrupper

Film: Antikens Grekland

Läs i Clio:

Grekisk gryning

Aten

Sparta

 

Förbereda presentation

Läs i Clio:

Grekisk gryning

Aten

Sparta

Arbeta med instuderings-frågor

8

Det antika Grekland

Genomgång: Antikens Grekland

Övning i Clio

Historiebruk:

300

Genomgång: Antikens spår i dagens samhälle

Läs i Clio:

Arvet från det antika Grekland

 

Film: Civilisationens födelse – Romarnas herravälde

Läs i Clio:

Den romerska republiken

Det romerska imperiet

Statsskicket i Rom

Repetera genomgångar

Läs i Clio:

Arvet från det antika Grekland

Den romerska republiken

Det romerska imperiet

Statsskicket i Rom

Arbeta med instuderings-frågor

9

Romarriket

 

Genomgång: Romarriket

Övning i Clio:

Besök i ett romerskt hem

Läs i Clio:

Arvet efter Rom

Fältstudie i grupp:

Leta spår efter antiken (Clio)

Repetera genomgången

Läs i Clio:

Arvet efter Rom

Arbeta med instuderings-frågor

10

Tankekartor

Instuderingsfrågor

Eget arbete:

Gör en tankekarta över Antikens Grekland

Eget arbete: Arbete med instuderings-frågor

Eget arbete:

Gör en tankekarta över Romarriket

Repetera inför provet

11

Prov

Skriftligt prov

Genomgång: Folkvandrings-tiden

 

 

 

 

Arbetssätt

Momentet kommer att gå genom 4 steg. 

1. Fakta inhämtning och allmänna kunskaper om människans utveckling från jägare och samlare till den neolitiska revolutionen (jordbruks revolutionen) 

2. Genomgångar och uppgifter rörande flodkulturerna i Mesopotamien, Nilen och Gula floden i Kina. 

3. Ett eget arbete om en annan högkultur 

4. Det antika Grekland och Romarriket 

Prov och bedömning

Momentet kommer att bedömas utifrån flera kortare läxförhör, en muntlig presentation samt ett kortare skriftligt prov. 

Kom ihåg att även er insats och er aktivitet under lektionerna kommer att räknas med under bedömningen. 

 

 

 

 

Material

 

Begreppslista

 

 

 

https://quizlet.com/470933207/de-tidiga-civilisationerna-flash-cards/

 

 

 

Allmän faktainhämtning

 

 

 

Tilldelade avsnitt i Clio

 

 

 

Filmer

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=UR207601 (Fatta historia – kortversion: Flodkulturer)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16971 (Hur uppstod en flodkultur?)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16972 (Flodkulturer: Mesopotamien)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16973 (Flodkulturer: Det gamla Egypten)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16974 (Folkkulturer: Induskulturen)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS16975 (Flodkulturer: Kina)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201762 (Antikens Grekland)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202940 (Civilisationens födelse – Romarnas herravälde)

 

Värt att tänka på!

De pedagogiska frågorna:

·         Vad?

·         När?

·         Hur?

·         Varför?

·         Vad leder det till?

  

 

Uppgifter

 • Youtube Genomgångar

 • Instuderingsfrågor

 • SLI filmer med frågor till

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Tidiga civilisationer åk 7

E
C
A
FAKTAKUNSKAPER
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
RESONEMANG
Orsaker, konsekvenser
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Värderingar, levnadsvillkor
Människans levnadsvillkor påverka tiden människan lever i. Kvinnor, slavar i högkulturerna
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Samband
Kultur, migration, politik och levnadsvillkor
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
KÄLLKRITISK DISKUSSION
 • Hi  E 9
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
 • Hi  A 9
enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften,
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: