Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frågor kring etik, moral och livsfrågor

Skapad 2020-01-14 09:50 i Söderportgymnasiet Kristianstad
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet, ESE Individ och samhälle, INI Språk och kommunikation, SPR
Tematisk arbete

Innehåll

Ett tematiskt arbete som behandlar etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död. 

Temat grundar sig på Utbildningsradion, programmet, Elias och de stora frågorna. Programmet leder in på viktiga områden, som de flesta människor funderar på då och då genom livets olika skeden. Det handlar om de så kallade livsfrågorna som Vem är jag? Vad är rättvisa? Varför har jag inga vänner? och frågor om liv och död, ensamhet och gemenskap, rätt och fel. 

Lektionsupplägg över veckorna: 

-Inledning:Hänga-gubbe där eleverna får säga bokstäver och försöka klura ut vilket ämne som ska tas upp vid lektionstillfället.

- Genomgång av Elias

-Diskussionsfrågor som rör filmen 

-Rit-uppgift kopplad till lektions ämne

-Avslutning: Charader som är kopplat till lektions ämne. 

Ämnen som kommer tas upp är: Döden, Snäll, Ensam, Rättvisa, Tid, Jag, Sanning. 

På övriga lektioner kommer vi arbeta med läsinlärning, språkförståelse, TAAK, läsförståelse genom att läsa böcker och titta på Bröderna Lejonhjärta 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  ESE
 • 3) Förmåga att reflektera över livsfrågor.
  INI
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Etiska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel droger och jämställdhet. Livsfrågor i samband med födelse, liv och död.
  INI  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: