Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

U-Båten planering skräpplockar promenad

Skapad 2020-01-14 10:08 i Smedby förskola Österåker
Förskola
Mall för att planera undervisningstillfällen. I planeringen är det viktigt att du kommer ihåg att "tänka in" ev verksamhetsförstärkningsinsatser för att lärmiljön ska vara tillgänglig för varje barn.

Innehåll

 
Förberedelse-Samplanering inför kommande undervisningstillfälle
Förklaring: Samplanering innebär att vi tillsammans med kollegor planerar undervisningstillfället utifrån tidigare observationer/dokumentationer kring barnen. Samplaneringen bygger på de didaktiska frågorna Vad, Hur, Varför, Vem, Vilka, När Var
 
Ämne: Naturvetenskap
Datum: 21/1-20
Deltagande pedagoger:
 Andreas, Paulina, Luljeta
Beskriv hur förberedelserna inför undervisning ska se ut:
 Vi pratar med barnen vad som hör hemma i naturen och vad som inte hör hemma i naturen.

varför ska skräp inte ligga i naturen.

Beskriv processen utifrån de didaktiska frågorna:
 
Vad:
 Skräpplockar promenad
Hur:
 Vi tar med oss handskar och påsar på en promenad och plockar upp det skräp som vi hittar
Vem:
Alla barnen och pedagoger på avdelning U-Båten 
När:
Tisdag förmiddag 21/1-2020 
Var:
 gångvägar runt förskolan
Varför:

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och varför naturens olika kretslopp samt hur för människor, natur och samhälle påverkar varandra. (Lpfö 18) 

 
Vilken typ av dokumentation väljer du för genomförandet av undervisningstillfället (Film, foto, observation, bilder, text, ljud mm):
 

 Foto och text

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: